Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 2- HK1/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị
– Học viên trình bày bằng file powerpoint.
– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề
cương khoảng 12-15 phút
– Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách
nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và
nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HỘI ĐỒNG 1

  • Thời gian: từ 9g00 ngày 14/12/2023 (thứ Năm)
  • Tại phòng: 301 B8

HÔI ĐỒNG 2

  • Thời gian: từ 9g00 ngày 18/12/2023 (thứ Hai)
  • Tại phòng: cập nhật sau

Thứ tự bảo vệ dự kiến theo file đính kèm

KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:
– Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều
chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 10
ngày kể từ ngày bảo vệ
– Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C: không đạt

Lưu ý:
– Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong;
biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng
–Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt