Góc thực tiễn

[Học cùng doanh nghiệp] Kinh nghiệm triển khai ESG trong thực tiễn

Vẫn chủ đề về các kinh nghiệm tiếp cận và thực hành ESG, tuy nhiên buổi chia sẻ lần này dành cho các bạn sinh viên đại học đang học môn Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội. Khách mời cho chủ đề này vẫn là anh Võ Đình Sang, Giám đốc Vinaone...
Read More

[HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP] TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN-CẦN THIẾT HAY KHÔNG?

TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN-CẦN THIẾT HAY KHÔNG? Có rất nhiều nghiên cứu khác nhau của các công ty tư vấn, cũng như của các nhà khoa học chỉ ra rằng, lực lượng lao động của tổ chức là nguồn lực quan trọng, quyết định sự thành công của tổ chức thông qua sức sáng...
Read More

HỌC CÙNG NHÀ BÁO – TRÁCH NHIỆM TRONG TRUYỀN THÔNG

Press sharing: Trách nhiêm trong truyền thông Trong môi trường có nhiều nguồn thông tin đa chiều và phức tạp như hiện nay, việc tiếp nhận-đánh giá-xử lý-lan truyền thông tin thực sự đòi hỏi mỗi cá nhân/các tổ chức phải có những kiến thức cơ bản và các nỗ lực để có thể thực...
Read More

HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP

Trong quá trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (UN, 2015), thực hành ESG được xem là bộ tiêu chí hướng tới sự bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Thực hành ESG có liên hệ mật thiết với các mục tiêu 6, 8, 10, 13, … Và ESG...
Read More

[HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP]

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ngày càng mở rộng và bao trùm hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp. Thông thường, các chiến dịch hướng tới cộng đồng được các doanh nghiệp lớn thực hiện và truyền thông mạnh mẽ. Tuy nhiên, trách nhiệm với cộng đồng có phải...
Read More

HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP

Một tổ chức hoạt động tốt và phát triển bền vững là tổ chức có các thành viên thực thi các công việc đúng bổn phận, chức trách với cái tâm làm nghề. Trên thực tế, thường có sự nhầm lẫn giữa ‘đạo đức nghề nghiệp’ (của cá nhân người hành nghề) và ‘đạo đức...
Read More
1 2 3