Thông báo học vụ

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ HK2/2021-2022 (Khoá 2020 – Đợt 1)

THÔNG BÁO V/v tổ chức hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ HK212Khóa 2020 – đợt 1 – Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút...
Chi tiết

Thông báo DS phân công Giảng viên hướng dẫn môn Luận văn tốt nghiệp Học kỳ 213

Thân gửi các em sinh viên, VPK QLCN thân gửi các em danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn môn Luận văn tốt nghiệp Học kỳ 213. Các em lưu ý chủ động liên hệ GVHD và thực hiện theo lịch Khoa đã công bố tại Website: >>LINK<< Các mộc thời gian quan trong như...
Chi tiết

Đăng ký hướng thực hiện Đề cương và TTTN HK213

Thân gửi các bạn Sinh viên, Văn Phòng Khoa Quản Lý Công Nghiệp thông báo tới các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký môn hai môn Thực tập tốt nghiệp và Đề cương LVTN trong Học kỳ 213 hoàn thành  phiếu đăng ký hướng thực hiện như sau:  1/ Phiếu đăng ký hướng...
Chi tiết

Lịch HĐ đề cương LVTHs K2020 – đợt 2 (lần 2) HK212

THÔNG BÁOvề việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ HK212Khóa 2020 – đợt 2 (lần 2 ) – Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có...
Chi tiết

Lịch Thực hiện Luận văn tốt nghiệp HK3 – năm học 2021-2022

VĂN PHÒNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK 213 VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU: Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN trong HK3 / năm học 2021 – 2022 lưu ý: 1. Sinh viên đăng ký hướng đề tài và...
Chi tiết

Thông báo Tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn Thạc sĩ HK212 Khóa 2020 – đợt 2 (lần 1 )

Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn Học viên trình bày bằng file powerpoint. Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút Trong quá trình...
Chi tiết

Số thứ tự và LINK nộp LVTN Chính quy đại trà và Chất lượng cao – HK212

STTLVTN CLC Hk212 STT LVTN Dai Tra Hk212Tải xuống LINK nộp bản mềm LVTN tại: >>LINK<<
Chi tiết
1 2 3