Sáng tạo tri thức

Nghiên cứu

Hợp tác cùng nhiều tổ chức

Khoa QLCN có quan hệ-hợp tác với nhiều công ty, tổ chức trong nước như Sở Khoa Học & Công Nghệ TPHCM và các tỉnh, Viện Kinh Tế, Trung Tâm Thông Tin, các quận huyện, các trường Đại Học trong nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế như: IFC, MPDF, UNIDO, ESCAP, SDC, JICA. Khoa cũng chú trọng phát triển các dịch vụ đào tạo và tư vấn phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp

Hội thảo quốc tế

Trong quá trình đào tạo, Khoa QLCN có mời các Giáo Sư các trường đại học nước ngoài danh tiếng tham gia giảng dạy tại các chương trình liên kết của khoa, Khoa QLCN cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo trao đổi kiến thức học thuật, kinh nghiệm kinh doanh với các diễn giả là các giáo sư và những nhà quản lý doanh nghiệp thành công.

Trung tâm BR&T

Trung tâm Nghiên Cứu và Hỗ Trợ Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp nhắm tới việc huy động hiệu quả các nguồn lực của Khoa QLCN cũng như của các đối tác để tạo ra giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng học thuật, thông qua nhiều hoạt động như thực hiện tư vấn, nghiên cứu, đào tạo cấp cao trong lĩnh vực Quản Lý Kinh Doanh và Vận hành Sản xuất. 

Kết quả nghiên cứu những năm gần đây

PHÒNG KHCN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA

THỐNG KÊ

Khoa QLCN coi trọng công tác phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học của thầy cô. Việc này được thực hiện thông qua tổ chức hàng năm 15-20 cuộc hội thảo chuyên môn qui mô vừa và nhỏ trong Khoa nhằm tạo một môi trường nghiên cứu, trao đổi khoa học giữa các GV (Xin xem thống kê hội nghị, hội thảo). Trong quá trình này, Khoa QLCN tích cực mời các đối tượng doanh nghiệp cùng tham gia nhằm giúp GV và DN sát gần nhau hơn trong việc đưa lý thuyết và các mô hình quản lý kinh tế vào thực tiễn.

Khoa QLCN còn chú trọng phát triển các dịch vụ đào tạo và tư vấn phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn hợp tác với “Tổ chức phát triển công nghiệp liên hiệp quốc” (UNIDO), với “Quỹ phát triển Dự án Mêkông” (MPDF) phục vụ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

  • Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất
  • Nghiên cứu tiếp thị
  • Phát triển nhân sự
  • Quản trị tài chính, quản trị công ty
  • Nghiên cứu dự báo

Liên hệ HỢP TÁC
TS. trương minh chương
Phụ trách mảng nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp 
tại Khoa Quản lý Công nghiệp

Liên hệ

Liên hệ BR&t
THS. Lại huy hùng
Giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo BR&T
tại Khoa Quản lý Công nghiệp

Liên hệ

Sinh viên hãy tham gia hỗ trợ và thực hiện nghiên cứu các đề tài mới mẻ, đầy sáng tạo cùng với Thầy/Cô