Cộng đồng doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng phát triển, phát huy những giá trị truyền thống BÁCH KHOA

Khoa Quản lý Công nghiệp đã cho tôi sự tự hào và kiến thức để tôi trưởng thành. Tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức cùng các Thầy Cô vào việc tạo dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn Hội để có thể gắn kết nhiều thế hệ Cựu Sinh viên và Sinh viên của Khoa.

Nguyễn Ngọc Dương
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula