HỌC BỔNG TRAO ĐỔI TL-STIFTUNG 2024

Chúc mừng bạn Cù Thị Thục Quyên, sinh viên khoá 2022, khoa Quản lý Công nghiệp đã đạt được học bổng trao đổi toàn phần học kỳ mùa Đông 2024 (tháng 9/2024-tháng 2/2025) qua trường ESB Business School, Reutlingen University, Đức.

Học bổng này được tài trợ bởi Quỹ TL-Stiftung bao gồm chi phí đi lại, sinh hoạt phí trong 6 tháng tại Đức, với tổng trị giá khoảng 5200 Euro. Đến năm 2024, đã có hơn 45 sinh viên khoa QLCN nhận được học bổng này.

Học kỳ trao đổi hằng năm tại Trường ESB có 2 đợt:

  • Học kỳ mùa Hè (Học từ tháng 3 đến tháng . Thông tin ứng tuyển và hạn xét tuyển diễn ra vào tháng 10 hàng năm.
  • Học kỳ mùa Đông (Học từ tháng 9 đến tháng 2 hằng năm). Thông tin ứng tuyển và hạn xét tuyển diễn ra vào tháng 4 hàng năm.

Các bạn theo dõi thông báo trên website và page khoa QLCN. Số lượng học bổng sẽ không giới hạn miễn là các bạn xứng đáng đạt học bổng.