V/v môn Thực tập Tốt nghiệp và môn Đề cương

THÔNG BÁO

V/v môn Thực tập Tốt nghiệp và môn Đề cương 

Học kỳ HK211

Tiếp theo thông báo số 136/ĐHBK-QLCN ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện môn TTTN và Đề cương trong HK 203 và HK 211.

Sinh viên cố gắng đăng ký môn LVTN HK212 lần 1. Sẽ có sinh viên đăng ký thành công (do đã hoàn thành các môn tiên quyết) và không thành công (do chưa có điểm môn Đề cương 0tc). Sinh viên đăng ký không thành công sẽ đăng ký bổ sung tiếp theo đó.

Sinh viên nào chưa hoàn thành báo cáo Thực tập Tốt nghiệp, sẽ cần tiếp tục khẩn trương thực hiện từ nay đến giữa tháng 2/2022. Làm việc với GVHD để nộp điểm theo 3 đợt:

Đợt 1: trước Thứ 5 30/12/2021 — để VP Khoa nhập điểm lên hệ thống hạn cuối ngày 31/12/2021

Đợt 2: trước Thứ 3 25/01/2022 — để VP Khoa nhập điểm lên hệ thống hạn cuối ngày 26/01/2022 (nghỉ Tết từ 27/01 – 09/02)

Đợt 3: trước Thứ 5 24/02/2022 — để VP Khoa nhập điểm lên hệ thống hạn cuối ngày 25/02/2022

Hạn nộp báo cáo TT tốt nghiệp đợt cuối cùng (Đợt 3) là thứ Sáu 18/02/2022.

Bộ môn/thầy cô triển khai chấm và gởi kết quả về VP Khoa trước 24/02, để VP Khoa nộp điểm lên hệ thống hạn cuối thứ Sáu 25/02/2022. 

Hạn đăng ký môn LVTN HK212 đợt bổ sung đặc cách cho SV trễ môn TTTN , cuối cùng là ngày thứ Hai 28/02/2022.

Trong suốt thời gian từ nay đến đợt cuối trên, sinh viên vẫn cần đăng ký đề tài LVTN, nguyện vọng, tham dự buổi hướng dẫn làm LVTN HK212 theo lịch của VP Khoa, thực hiện đề cương môn LVTN theo phân công của bộ môn. Sau đó việc tiếp tục học môn LVTN HK212 hay không sẽ được xác định khi có kết quả chính thức từ PĐT của môn TT tốt nghiệp và môn Đề cương 0tc.

Trong mọi trường hợp, nếu sinh viên không thể hoàn thành xong môn TT tốt nghiệp, sẽ phải đăng ký học lại cả 2 môn: TT tốt nghiệp và Đề cương 0tc (do nhà trường đã cho hoãn môn TTTN từ HK203 cho đến HK211 và gia hạn thêm đến tháng 2/2022.

PĐT có lưu ý việc hậu kiểm điều kiện môn học trong thông báo đầu HK211, điểm môn Đề cương 0tc không được chấp nhận nếu chưa có điểm môn tiên quyết TTTN)