TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2024

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

1.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

1.2. Điều kiện văn bằng:

 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các CSĐT, tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Có năng lực ngoại ngữ trình bày ở Phụ lục 1.

1.3 Bài luận về hướng nghiên cứu:

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên qua; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.4. Cán bộ hướng dẫn:

 • Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn.
 • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồn hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao

2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

2.1 Hồ sơ dự tuyển:

– Ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ trực tuyến tại Cổng thông tin đào tạo sau đại học của Trường theo địa chỉ: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

– Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi bao gồm 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ photo):

 • 02 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.
 • 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao công chứng bảng điểm ĐH.
 • 02 bản sao công chứng bằng Thạc sĩ, 02 bản sao công chứng bản điểm Cao học.
  • Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp nước ngoài, phải có bản dịch thuật văn bằng và bảng điểm sang tiếng Việt và có văn bản công nhận của “Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục”.
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), Lý lịch khoa học (in từ hệ thống, có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác), 04 ảnh (3×4).
 • Phiếu khám sức khỏe (bản gốc hoặc photo công chứng); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có).
 • 04 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.
 • Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.
 • Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của nghiên cứu sinh (NCS).
 • 02 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
 • Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

2.2. Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đ/hồ sơ.

2.3 Hạn nhận hồ sơ xét tuyển:

 • Lần 1: 15/03/2024. (Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2024)
 • Lần 2: 14/06/2024. (Nhận hồ sơ đến hết ngày 14/06/2024)
 • Lần 3: 16/08/2024. (Nhận hồ sơ đến hết ngày 16/08/2024)
 • Lần 4: 25/10/2024. (Nhận hồ sơ đến hết ngày 25/10/2024)

3. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO, HỌC PHÍ

3.1 Hình thức đào tạo:

Hình thức đào tạo: chính quy. Nghiên cứu sinh phải dành đủ thời gian học tập, nghiên cứu tại nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó khi đăng ký đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập trung toàn thời gian.

Nghuên cứu sinh phải tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giảng dạy tại Bộ môn đào tạo. Nội dung giảng dạy do Trưởng Bộ môn phân công. Việc tham gia giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn là một trong những nội dung báo cáo định kỳ của nghiên cứu sinh.

3.2 Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo tiến sĩ có khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tổi thiểu 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm: các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ và luận án tiến sĩ.

3.3. Học phí:

Nghiên cứu sinh sẽ đóng học phí theo học kỳ, mức thu là 27.500.000 đồng/học kỳ. Nhà Trường sẽ có thông báo mức thu học phí cụ thể cho từng năm học, từng học kỳ.

4. QUY ĐỊNH KHÁC

Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ được công nhận đạt chuẩn đầu vào trình độ tiến sĩ được trình bày ở Phụ lục 1 .

Danh mục ngành đào tạo trình độ tiến sĩ được trình bày tại Phụ lục 2.

Tiêu chí đánh giá xét tuyển trình độ tiến sĩ được trình bày tại Phụ lục 3.

Danh mục ngành đúng, ngành gần vui lòng tham khỏa tại Cổng thông tin đào tạo sau đại học của Trường theo địa chỉ: http://pgs.hcmut.edu.vn