Tuyển dụng nhân viên Quản lý dự án

Tóm tắt công việc:

 • Tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Nội dung công việc:

 1. Tổ chức, theo dõi, kiểm soát công việc
  – Theo dõi, giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất của tiến độ của dự án.
  – Cập nhật tình hình tiến độ sản xuất hàng ngày cho trưởng bộ phận
  – Tham mưu cho trưởng bộ phận các giải pháp, phương án cải tiến quản lý hiệu quả
 2. Phối hợp và phân phối công việc của các phòng ban
  – Đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban thực hiện tiến độ chung của công ty (như kế hoạch cung cấp vật tư, tiến độ sản xuất)
  – Hỗ trợ trưởng phòng tiếp nhận khiếu nại và xử lý khiếu nại của từ Khách hàng
  – Thay mặt trưởng ban dự án tổ chức, điều hành cuộc họp khi có yêu cầu
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác
  – Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Quyền hạn giải quyết công việc:

 1. Quản lý tài chính, tài sản
  – Bảo quản tài sản do mình phụ trách
 2. Quản lý con người
 3. Phê duyệt văn bản

Yêu cầu:

 • Trình độ: Đại học, cao đẳng
 • Chuyên ngành: Cơ khí, kỹ thuật
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án trong lĩnh vực cơ khí
 • Kiến thức: Am hiểu các vấn đề chất lượng ISO trong các dự án; Am hiểm về kỹ thuật công nghệ lĩnh vực chế tạo máy móc, thiết bị Nẵm vững quy trình, thủ tục triển khai và quản lý dự án; Giám sát chặt chẽ qui định, qui trình, thủ tục,..liên quan đến xuất nhập kho.
 • Kỹ năng/ khả năng: Lập kế hoạch triển khai và báo cáo công việc; Khả năng phân tích & xử lý vấn đề Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt; Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành Thành thạo tin học văn phòng word, excel; Khả năng hướng dẫn, đào tạo kèm cặp nhân viên Khả năng tổ chức/ giám sát thực hiện công việc.
 • Phẩm chất cá nhân: Có tinh thần trách nhiệm; Trung thực; Tính chủ động công việc.

Mối quan hệ của bộ phận trong công việc:

BÊN TRONG

 • QLDA: Tiếp nhận yêu cầu từ trưởng phòng và triển khai thực hiện
 • Phòng kinh doanh: Tiếp nhận các dự án, yêu cầu , khiếu nại của khách hàng
 • Phòng sản xuất: Triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch, phân bổ, bố trí nhân lực; trao đổi thông tin
 • Phòng QLCL: Đánh giá, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật.
 • Phòng vật tư: Cung cấp thông tin vật tư, đáp ứng theo tiến độ của dự án đề ra
 • Các phòng ban khác:T rong đổi, phối hợp thực hiện các công việc chung của công ty.

BÊN NGOÀI

 • Khách hàng

Các báo cáo phải thực hiện:

 • Tuần: Báo cáo tiến độ hoàn thành của các dự án; Báo cáo vấn đề vướng mắc và phương án, chi phí, thời gian thực hiện
 • Hàng tháng: Tổng hợp đánh giá kết quả hoàn thành của dự án
 • Hàng quý
 • Hàng năm

Qui trình làm việc:

 • Quy trình lên kế hoạch sản xuất
 • Quy trình tổ chức thực hiện sản xuất
 • Quy trình nghiệm thu và bàn giao thiết bị
 • Quy trình sữa chữa và lắp đặt sau hợp đồng

Trang thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết cho công việc:

 • Bàn làm việc, điện thoại bàn, các dụng cụ văn phòng phẩm, sổ, bút…
 • Bộ máy tính bàn, kết nội mạng nội bộ của công ty. Có cài đặt các phần mềm ứng dựng liên quan đến thực hiện công việc.

Địa điểm làm việc:

 • 35 Hồ Ngọc Lãm, P.16, Q.8, Tp.HCM

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH NĂM DŨNG
 • 35 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM Tel: (028) 3 7510725 – Fax: (028) 3 7510724
 • Email: Website: namdung.vn