Tổng kiểm tra Văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên

THÔNG BÁO

V/v Tổng kiểm tra Văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên

Nhằm phục vụ cho công tác tổng kiểm tra Văn bằng đầu vào và số hóa dữ liệu hồ sơ sinh viên, Phòng Đào tạo (PĐT) thực hiện việc rà soát tổng kiểm tra Văn bằng đầu vào như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên (SV) đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa thuộc các diện sau (kể cả các trường hợp SV đã nộp bằng THPT và được thẩm tra).

–   SV chính quy khóa 2019, 2020, 2021

–   SV chính quy Bằng 2 tất cả các khóa

–   SV chính quy từ khóa 2019 đã chuyển qua VLVH

–   SV VLVH  tất cả các khóa

II. VĂN BẰNG CẦN KIỂM TRA VÀ SỐ HÓA

1)     Các loại văn bằng

a)      Bản chính hoặc Bản sao bằng  THPT do Sở GD&ĐT cấp:

–   SV chính quy khóa 2019, 2020, 2021

–   SV chính quy từ khóa 2019 đã chuyển qua VLVH

–   SV VLVH  diện thi/trúng tuyển từ nguồn THPT

b)     Bản chính hoặc Bản sao bằng  THPT do Sở GD&ĐT cấp  Bản chính Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

–   SV chính quy Bằng 2

–   SV VLVH diện đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

2)     Quy cách file ảnh: bản Scan (hoặc chụp hình) màu (không nộp file trắng đen), rõ nội dung, nằm ngang.

III. THỜI GIAN

2. Thời gian đăng ký: đến 17h ngày 30/09/2022

3. Thời gian kiểm tra: Dự kiến đến trước tháng 12/2022

IVQUY TRÌNH

Bước 1: SV đăng ký đầy đủ thông tin văn bằng tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> 14.Đăng ký thông tin Văn bằng.

Đồng thời nạp file Scan (hoặc chụp hình) của Văn bằng nêu rõ ở mục II  này.

Bước 2PĐT sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và xác nhận tình trạng văn bằng “Hợp lệ”.

Bước 3: SV theo dõi tình trạng kiểm tra văn bằng “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”

tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >>14.Đăng ký thông tin Văn bằng >> Tình trạng.

V. CÁC LƯU Ý KHÁC

– Nếu sau thời gian kiểm tra nêu ở mục III, SV vẫn chưa được xác nhận tình trạng Văn bằng, vui lòng phản hồi lại cho PDT qua trang hỗ trợ trực tuyến https://mybk.hcmut.edu.vn >>8. Hỗ trợ trực tuyến (New).

– Đối với tình trạng “không hợp lệ”, SV vui lòng xem các rõ các lý do để điều chỉnh và cập nhật lại theo đúng quy định.

–   Đối với SV chính quy khóa 2021 (chưa nộp bằng THPT), Phòng Đào tạo sẽ có thông báo sau về việc đối chiếu bản gốc bằng THPT theo quy định./.

Phòng Đào tạo