Tiếp đón đoàn kiểm định Pháp HCERES đến làm việc

Trong năm 2017, Trường Đại học Bách khoa là một trong bốn trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định HCERES. Hiệu lực kiểm định có thời hạn 05 năm (2017-2022). Dựa trên các nhận xét/khuyến nghị của Đoàn đánh giá trong năm 2017, Trường Đại học Bách khoa đã có kế hoạch cải tiến, nâng cấp và đổi mới các hoạt động chung của Nhà trường.

Theo chu kỳ tái đánh giá, Trường Đại học Bách khoa đã đón tiếp đoàn Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu & Giáo dục đại học Pháp (HCERES) gồm 7 chuyên gia đến làm việc trong hai ngày 27-28/11/2023.

Trong phiên làm việc đầu tiên, đoàn HCERES đã tiến hành phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu về tầm nhìn, chiến lược, các giá trị cốt lõi, cơ chế quản trị đại học,… Tiếp đó là các phiên phỏng vấn Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, doanh nghiệp, các đối tác học thuật trong và ngoài nước; tham quan cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm của Trường;… để đánh giá toàn diện và ghi nhận các điểm đã cải thiện của Nhà trường so với lần kiểm định trong năm 2017.

Tại phiên làm việc tổng kết, PGS. TS. Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn HCERES với hai ngày làm việc rất hiệu quả. Hiệu trưởng cũng khẳng định kiểm định quốc tế là một trong những mảng trọng tâm trong kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Bách khoa giai đoạn 2021-2025. Do đó, việc đón đoàn HCERES lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi thông qua các nhận xét của đoàn kiểm định, Nhà trường có cơ sở để tự đánh giá và hoàn thiện hơn các kế hoạch hành động trong tương lai.

Nguồn: www.hcmut.edu.vn