Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Đồ án tốt nghiệp khóa 2022 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị

– Học viên trình bày bằng file powerpoint.

– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

– Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách
nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và
nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HÔI ĐỒNG 1

  • Thời gian: từ 8g00 ngày 4/3/2024 (thứ Hai)
  • Tại phòng: 102 B10 

Thứ tự bảo vệ dự kiến theo file đính kèm

KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:
Loại A: được thông qua và tiếp tục thực hiện ĐATN.
Loại B: được thông qua và tiếp tục thực hiện ĐATN nhưng phải điều chỉnh theo góp ý của HĐ
Loại C: không đạt, dừng thực hiện ĐATN (Làm đơn gia hạn thời gian thực hiện đối với SĐH)

Lưu ý:
– Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong;
biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng
–Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt