Thông báo nộp LVTN HK211 – Danh sách số thứ tự nộp LVTN

V/v nộp luận văn tốt nghiệp HK1/2021-2022 và số thứ tự nộp luận văn

Đại học chính quy và Chất lượng cao và Hệ VHVL

1. Thời gian nộp:
+ Đợt : Trước 10g00 thứ 2, ngày 27/12/2021

2. Địa điểm nộp:
+ Tại biểu mẫu website: điền thông tin và nộp file tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-S5GpCyZK664EwUKjHrYmvlIPtQi7GFlctF6WCra0JWz0g/viewform

Sinh viên cần lưu ý:– Nộp 2 quyển LVTN (tại BM – linh hoạt theo tình hình Dịch Covid 19) và Bắt buộc 1 file nén toàn bộ LVTN + dữ liệu (tại website)

– Tham khảo format LVTN trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện LVTN và lưu ý 1 số chi tiết như sau:
+ Bìa LVTN được đóng bìa mềm xanh da trời trơn, có bao tờ phim trong, đóng gáy kim.
+ Font: Times New Roman – Size: 13
+ Nội dung LVTN in 1 mặt giấy. Các trang có các giới hạn lề như sau: (khuyến khích in 2 mặt giấy A4)
Page Setup – Multiple pages – Mirror margins
Top: 2,50cm Bottom: 2,50cm
Inside: 3,00cm Outside: 2,00cm
Header: 1,20cm Footer: 1,20cm

– Thư mục File nén gồm có: File pdf chứa toàn bộ nội dung LVTN (từ trang bìa đến hết phụ lục) và Các file dữ liệu. Đặt tên thư mục file nén theo định dạng: STT_MSSV_HOTENSV

– Các trường hợp nộp sai format, không có xác nhận cho phép nộp của GVHD sẽ không được nhận.

– Các trường hợp nộp trễ sẽ bị trừ điểm (–0.5 điểm/ngày)

Biểu mẫu LVTN: https://vi.sim.edu.vn/form/

STT nộp LVTN HK 211: Xem file đính kèm