Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn

Kế hoạch thực hiện Đề cương + LVThS Khoá 2020 – Đợt 2  năm học HK2/2021-2022

Khoa QLCN xin thông báo đến quý học viên ngành Quản trị Kinh doanh Kế hoạch thực hiện Đề cương + LVThS Khoá 2020 – Đợt 2  năm học HK2/2021-2022

Mời vui lòng xem file đính