Thông báo dự tuyển học bổng của Câu lạc bộ GOLF Bách Khoa Tp.HCM

1. Số suất: 40 suất

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất

3. Đối tượng xét cấp học bổng:

  • Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1, từ năm hai trở đi, đang học tập tại trường;
  • Điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 7.5 trở lên;
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm 2022;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác).

4. Hồ sơ học bổng:

  • Đơn xin cấp học bổng (viết tay hoặc đánh máy, tối đa 02 mặt của 01 tờ A4), trong đó giới thiệu chi tiết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mục tiêu nghề nghiệp, lý do xin học bổng…;
  • Bảng điểm năm học 2021-2022 ( tính đến thời điểm hiện tại, SV có thể sử dụng bản chụp màn hình điểm trên MyBK);
  • Bản photo giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc các minh chứng tình trạng khó khăn của gia đình;
  • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận về các thành tích đạt được (từ đại học nếu có).

5. Cách thức dự tuyển học bổng:

SV đăng ký học bổng online và gửi hồ sơ (bản scan) theo đường link sau: https://forms.gle/LXJb8ZqevPoQ33sy9 trước 15 giờ ngày 20/9/2022 (thứ Ba).

P.CTCT-SV