Blog

Sticky Post

Lịch thực hiện thực tập ngoài trường HK3, năm học 2023-2024 – Khóa 2021 về trước

(Thời gian 8 tuần từ 17/06/2024 đến 11/08/2024) STT Công việc Thời gian Ghi chú 1 SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: >>LINK Từ 22/04/2024 tới 05/05/2024   2 BM phân công GVHD   Phân công: 20/05/2024 – 24/05/2024 27/05/2024: DS dán tại Bộ […]

[HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP]

Ngành xây dựng là một trong những ngành tạo ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, ngành xây dựng lại là ngành cung cấp cho người dân, xã hội và nền kinh tế các cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển. Như vậy, các giải pháp […]

[HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP] TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN-CẦN THIẾT HAY KHÔNG?

TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN-CẦN THIẾT HAY KHÔNG? Có rất nhiều nghiên cứu khác nhau của các công ty tư vấn, cũng như của các nhà khoa học chỉ ra rằng, lực lượng lao động của tổ chức là nguồn lực quan trọng, quyết định sự thành công của tổ chức thông qua sức sáng […]

Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 1 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện […]

Datalogic Company is recruiting: Materials management specialist

Datalogic is a global technology leader in the automatic data capture and factory automation markets, specialized in the designing and production of barcode readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID, vision and laser marking systems. Datalogic can boast over 50 years of history, during which it has achieved unique results: approximately 1.200 […]