Cơ cấu tổ chức

Khoa Quản lý Công nghiệp được điều hành bởi 1 trưởng khoa và 3 phó khoa, song song đó là 4 chủ nhiệm và nhân sự các bộ môn

một trưởng khoa và ba phó khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Dương Như Hùng

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Vũ Quang

phó khoa

TS. Lê Thị Thanh Xuân

phó khoa

TS. Trần Duy Thanh

phó khoa

BỐN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. ​Nguyễn Mạnh Tuân

​CNBM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

CNBM QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ​VẬN HÀNH

TS. ​​Nguyễn Thu Hiền

​CNBM TÀI CHÍNH

ThS. ​Lại Văn Tài

​CNBM TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ

GIẢNG VIÊN CÁC BỘ MÔN

NHÂN SỰ CÁC BỘ MÔN

TRUNG TÂM BR&T

ThS. HUỲNH BẢO TUÂN

GIÁM ĐỐC BR&T

PHÒNG MÔ PHỎNG

TS. Hà Văn Hiệp

TRƯỞNG PHÒNG MÔ PHÒNG

VĂN PHÒNG

Tên Chức vụ Email Phòng
LÂM THỊ MỸ TIÊN Trợ lý giáo vụ ​ltmtien@hcmut.edu.vn Phòng 105B10
​NGUYỄN THANH MAI ​Chuyên viên ​ntmai@hcmut.edu.vn ​​Phòng 105B10
​TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI Thư ký khoa ttpmai@hcmut.edu.vn ​Phòng 105B10
​LÂM THÀNH PHƯỚC ​Chuyên viên ​ltphuoc@hcmut.edu.vn ​Phòng 103B10