Seminar_NCS Đặng Ngọc Cát Tiên_Thứ 5 (27/06)

Seminar của Nghiên cứu sinh Đặng Ngoc Cát Tiên theo thông tin như sau:

Chủ đề báo cáo:

  1. Một số lý thuyết nền hữu ích trong nghiên cứu dịch vụ: Thuyết SDL, Lý thuyết nguồn lực (cá nhân và xã hội), Trao đổi và bảo tồn nguồn lực, Nguồn lực tâm lý, Nguồn lực tương tác và Hệ giá trị cá nhân.
  2. Một số hướng nghiên cứu đương đại trong lĩnh vực dịch vụ: Transformative Service, E-Service, Service digitalization, Value co-creation, Service Encounters, etc.

Thời gian: 09:00-11:30, thứ Năm (20/06/2024)

Địa điểm: Phòng 107 B10 (Trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q.10, Tp.HCM)

Trân trọng kính mời