Bộ môn Quản lý Sản xuất và Vận hành

Nguyễn Thuỳ Trang

Thạc sĩ | Giảng viên

Nguyễn Thuý Quỳnh Loan

Tiến sĩ | Giảng viên chính

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tiến sĩ | Giảng viên chính

Nguyễn Thị Hồng Đăng

Thạc sĩ | Giảng viên

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Thạc sĩ | Giảng viên

Nguyễn Thị Đức Nguyên

Chủ nhiệm bộ môn | Tiến sĩ | Giảng viên

Nguyễn Kim Anh

Thạc sĩ | Giảng viên chính

Nguyễn Hoàng Chí Đức

Thạc sĩ | Giảng viên chính

Nguyễn Bắc Nguyên

Thạc sĩ | Giảng viên

Lê Phước Luông

Tiến sĩ| Giảng viên

Huỳnh Thị Phương Lan

Thạc sĩ | Giảng viên

Đường Võ Hùng

Tiến sĩ | Giảng viên chính

Bùi Nguyên Hùng

Phó giáo sư Tiến sĩ | Giảng viên

Bành Thị Uyên Uyên

Thạc sĩ | Giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!