tdthanh@hcmut.edu.vn
(84-28) 38635 058
Phòng 104, Nhà B10

ThS. Trần Duy Thanh

Phó Khoa Quản lý Công nghiệp, Thạc sĩ, Giảng viên
  • Thạc sĩ, Kinh tế Quản trị, Chulalongkorn University (Thái Lan), 2002
  • Cử nhân, Quản lý công nghiệp, ĐH Bách Khoa TPHCM, 1998

Hướng nghiên cứu

  • Corporate Governance (Quản trị công ty)

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • J. Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Hien T. Nguyen, Thanh D. Tran, A TALE OF TWO CITIES: ECONOMIC DEVELOPMENT, CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM VALUE IN VIETNAM, Research in International Business and Finance, 42, 102-123, 2017
  • Nguyen Ngoc Hanh Nguyen, Tran Duy Thanh, Board Characteristics and Firm Performance of Vietnamese Publicly Listed Companies, The 23rd Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, 2015, Ho Chi Minh - Việt Nam
  • J. Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Nguyen Thu Hien, Tran Duy Thanh, A Tale of Two Cities: Corporate Governance and Firm Valuation in Vietnam, the 2nd Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2015), 2015, Ho Chi Minh - Việt Nam

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • Nguyễn Thu Hiền, Trần Duy Thanh, Nguyễn Tiến Thông, Nguyễn Hải Ngân Hà, Võ Thị Thanh Nhàn , Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn – quan sát từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, 5, 50, 2016

Các môn học tham gia giảng dạy

KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Lại Huy Hùng, Phạm Tiến Minh, Trần Duy Thanh

ANH VĂN TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Trần Duy Thanh

KINH TẾ VĨ MÔ

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Trần Duy Thanh

KINH TẾ VI MÔ

Giảng viên : Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo