ldanh@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107B10

ThS. Lê Đức Anh

Giảng viên
  • Thạc sĩ, Quản lý & Kinh tế, Chulalongkorn University (Thái Lan), 2014

Hướng nghiên cứu

  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Các môn học tham gia giảng dạy

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Lê Đức Anh