Huỳnh Thị Minh Châu

htmchau@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

TS. Huỳnh Thị Minh Châu

Tiến sĩ, Giảng viên
  • Tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, ĐH Bách Khoa Tp. HCM, 2022
  • Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa TPHCM, 2009
  • Cử nhân, Quản lý công nghiệp, Đại học Bách Khoa TPHCM, 2006

Hướng nghiên cứu

  • Kinh doanh và Quản lý

Bài báo tạp chí/ Kỷ yếu hội nghị

Dự án và đề tài nghiên cứu

Các môn học tham gia giảng dạy

HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hoài Kiều Giang

KHỞI NGHIỆP

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trần Thị Tuyết

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hứa Kiều Phương Mai, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân