Bộ môn Tiếp thị và Quản lý

Lê Nguyễn Hậu

Phó Giáo sư Tiến sĩ | Giảng viên

Lê Thị Thanh Xuân

Chủ nhiệm bộ môn | Tiến sĩ | Giảng viên

Nguyễn Văn Tuấn

Tiến sĩ | Giảng viên

Tạ Hùng Anh

Tiến sĩ | Giảng viên thỉnh giảng

Phạm Ngọc Trâm Anh

Tiến sĩ, Giảng viên

Lại Văn Tài

Thạc sĩ | Giảng viên

Trần Minh Thư

Thạc sĩ | Giảng viên thỉnh giảng

Dương Thị Ngọc Liên

Thạc sĩ | Giảng viên

Huỳnh Thị Minh Châu

Tiến sĩ | Giảng viên

Hứa Kiều Phương Mai

Thạc sĩ | Giảng viên

Lê Đức Anh

Thạc sĩ | Giảng viên

Mai Thị Mỹ Quyên

Tiến sĩ | Giảng viên

Bùi Huy Hải Bích

Thạc sĩ | Giảng viên

Đậu Xuân Trường

Thạc sĩ | Giảng viên

LÊ HOÀI KIỀU GIANG

Thạc sĩ | Giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!