IM3041

Mã môn học

IM3041TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Giảng viên : Huỳnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Ngọc Bình Phương
More Detail

IM3041HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung
More Detail

Search For Courses