Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2017 – đợt 1

STT

Mã HV

Họ

Tên

Tên đề tài (TIẾNG VIỆT)

Thesis

GVHD

1 1570481 Trương Công Chí Ảnh hưởng của các yếu tố định hướng trọng dịch vụ lên sự cảm nhận của khách hàng dẫn đến ý định quay lại của khách hàng vay tiền cá nhân đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam The influence of service-dominant orientation on bank loans customers’ perceived values leading to re-use banking services in Vietnam PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
2 1570932 Trần Văn Dương Kết nối chính trị, bất ổn kinh tế vĩ mô và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp – Một nghiên cứu thực hiện cho các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Political connection, macroeconomic uncertainty and corporate investment – A study of listed companies on hose TS. Nguyễn Thu Hiền
3 1570488 Phạm Thị Lệ Giang Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Tp. Hồ Chí Minh Impact factors on the satisfaction of customers using e-banking services in Ho Chi Minh city TS. Trương Minh Chương
4 1570500 Nguyễn Duy Hùng Các yếu tổ ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Việt Nam: Một nghiên cứu dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến Factors influencing the intention to use e-learning in Vietnam: An empirical investigation in online english learning community TS. Phạm Quốc Trung
5 1770266 Đỗ Hoàng Khánh Mối quan hệ cấu trúc giữa trao đổi xã hội, hiện diện xã hội, giá trị cảm nhận, sự tin tưởng và ý định mua lại của khách hàng trong thương mại xã hội: cghiên cứu thị trường sách trong thương mại xã hội. A structural relationship among social exchange, social presence, customer perceived value, trust and intention to re-purchase in social commerce: a research of the book market in social commerce. PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
6 1570504 Nguyễn Đăng Khoa Các yếu tổ ảnh hưởng đến hành vi truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến The impact factors of customer’s eWOM behaviors after online purchasing. PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
7 1670028 Đoàn Phương Nhi Mối quan hệ giữa tính độc lập của hội đồng quản trị và hành vi quản trị lợi nhuận tại doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Relationship between board independence and earnings management in listed company in Vietnam TS. Nguyễn Thu Hiền
8 1570524 Đặng Hồ Phương Thoa Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh The determinants of customer satisfaction when using health insurance card for any health checkups in Ho Chi Minh city TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
9 1570973 Võ Văn Thừa Quan hệ giữa hỗ trợ xã hội, sự tin tưởng và rủi ro cảm nhận với ý định tiếp tục mua qua mạng xã hội của khách hàng cá nhân tại Tp. Hồ Chí Minh The relationship between social support, trust and risk perception with the intention to repurchase via networks of individual customers in Ho Chi Minh city PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
10 1670449 Ngô Thị Thanh Thủy Quan hệ giữa định hướng chiến lược khả năng đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.HCM Relationship between strategic orientations, innovation capabilities and market performance of SMES in Ho Chi Minh city TS. Trương Minh Chương
11 1670922 Ngô Lan Vy Tác động của hỗ trợ xã hội, hiện diện xã hội và chất lượng trang web lên sự tin tưởng trong giao dịch thương mại xã hội The influence of social support, social presence, website quality on customer trust in social commerce PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân