Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2016 – Đợt 1

STT

MSHV

HỌ

TÊN

ĐỀ TÀI

THESIS

CBHD

1 7141053 Trần Hoàn Mỹ Anh Quan hệ giữa định hướng tinh thần doanh nghiệp, định hướng thị trường và kết quả thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh The relationship between entrepreneurial orientation, market orientation and performance of medium and small enterprises in Ho Chi Minh city TS. Trương Minh Chương
2 7140540 Nguyễn Trung Hiếu Ảnh hưởng của nhận thức khách hàng về chất lượng dịch vụ, giá trị và tính công bằng đến lòng trung thành – Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ bảo hiểm xe hơi tại Thành phố Hồ Chí Minh The impact of customer’ perception of quality, value and equity on their loyalty – A study of car insurance service in Ho Chi Minh city PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
3 1670420 Đặng Thế Hoàng Các yếu tố quản lý chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp Supply chain quality management factors impacting on firm performance TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
4 1570501 Từ Chí Hùng Ảnh hưởng của cách thức quản lý than phiền khách hàng và sự hài lòng khách hàng đến hình ảnh tổ chức: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh The impact of complaint management and customer satisfaction on the organizational image: A research of retail service in Ho Chi Minh city TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
5 7140546 Đoàn Vũ Khánh Hùng Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng nghiện mua sắm trực tuyến trong bối cảnh thương mại xã hội ở Việt Nam Factors affecting to E-compulsive buying in social commerce Vietnam TS. Phạm Quốc Trung
6 1570939 Ngô Quang Hưng Ảnh hưởng của các yếu tố lên sự hài lòng và ý định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến Influence of factors toward customer satisfaction and reuse intention of passengers’ transportation service based online application TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
7 1570503 Nguyễn Trần Quốc Khanh Yếu tố ảnh hưởng sự thành công của dự án thuộc lĩnh vực sản xuất – Một nghiên cứu ở các doanh nghiệp khu vực Miền Đông Nam Bộ Factors influencing the success of manufacturing project fields -A study at enterprises in south-eastern region. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
8 7140565 Lê Ngọc Lợi Ảnh hưởng của cảm nhận môi trường dịch vụ đến cam kết gắn bó với tổ chức của hướng dẫn viên du lịch thông qua hai yếu tố áp lực công việc và hài lòng công việc The effect of tour guide’s perception of servicescape on organization commitment with the mediating role of job stress and job satisfaction PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
9 1570968 Võ Đình Sang Mối liên hệ giữa các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và khả năng thu hút ứng viên trong hoạt động tuyển dụng The relationship between CSR practices and organizational attractiveness in HR recruitment TS. Lê Thị Thanh Xuân
10 7140589 Lê Hồng Sơn Ảnh hưởng của các yếu tố giá trị cảm nhận lên sự hài lòng và ý định quay lại của khách hàng đối với các trung tâm thương mại tại Việt Nam The effect of perceived value on customer satisfaction and revisit intention for shopping malls in Viet Nam PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
11 7140594 Phạm Hồng Tân Sử dụng lý thuyết MEC (Means-End Chain Theory) để xác định động cơ tiêu dùng rau củ quả hữu cơ của khách hàng Tp. HCM Using Means-End Chain Theory (MEC) to determine organic vegetable purchase motivation customers in Ho Chi Minh city TS. Lê Thị Thanh Xuân
12 7140595 Nguyễn Duy Thạch Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thôi thúc mua hàng khi phát sóng thời gian thực (live stream) trên mạng xã hội Factors that influence the urge to buy impulsively when view live – stream on social networks TS. Lê Hoành Sử
13 1670440 Phùng Văn Thái Mối quan hệ giữa dịch vụ sau bán hàng và sự hài lòng khách hàng trong ngành điều hòa không khí The relationship between after sale service and customer satisfation in air conditioning industry TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
14 1570970 Đào Công Thành Các yếu tố quản lý chuỗi cung ứng ảnh hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất – nghiên cứu trong ngành điện tử The impact of supply chain management practices on performance of ptoduction enterprises – An empirical study of the electronics industry TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
15 1670448 Dương Thanh Thúy Mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM và sự căng thẳng trong công việc của nhân viên The relationship between components of total quality management system and employees’ role stressors TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
16 1570975 Nguyễn Thị Bích Trâm Vai trò của năng lực cảm xúc và hành vi tương tác của bác sĩ đối với sự tham gia của bệnh nhân và giá trị cảm nhận: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ sức khỏe The effects of physician’s emotional competence and interaction behavior on customer trust and participation leading to perceived value: A study of health care PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
17 7141124 Trần Thanh Tùng Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống giao thông công cộng xanh tại Tp. Hồ Chí Minh Exploring the impact factors of intention to use the Green Public transportation in Ho Chi Minh city TS. Phạm Quốc Trung