Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2016 – đợt 1 – (Lâm Đồng)

STT

MSHV

HỌ

TÊN

ĐỀ TÀI

THESIS

GVHD

1

1670899

Nguyễn Vũ Hoàng

Anh

Một số tiền tố và hậu tố của đầu tư vào mối quan hệ với khách hàng: một nghiên cứu về dịch vụ nhà hàng tại Thành phố Đà Lạt

Some ancetedents and outcomes of relationship marketing investment: a study on restaurant services in Da Lat city

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

2

1670408

Nguyễn Thanh

Bình

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của khách hàng cá nhân trên các website thương mại xã hội – nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành tại Việt Nam

Key factors affecting purchase intention of individual customers on social commerce websites – An empirical study in tourism industry in Viet Nam

TS. Phạm Quốc Trung

3

1670905

Nguyễn Thị Minh

Hiền

Nghiên cứu nhận thức hiện diện xã hội thông qua giao diện website OTA và ảnh hưởng  đối với thái độ và ý định tiếp tục đặt phòng trực tuyến

Investigating perceived social presence through the OTA website interface and its impact on attitude and continual intention toward online booking

PGS.TS. Phạm Ngọc Thúy

4

1670423

Nguyễn Thị

Huyền

Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết tổ chức và ý định chuyển đổi công việc của công chức tại tỉnh Lâm Đồng

Factors influencing organizationl  commitment and turnover intention of Lam Dong civil servants

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

5

7140570

Bùi Đình

Minh

Giá trị cảm nhận và lòng trung thành của khách hàng trong dịch vụ hàng không nội địa tại Việt Nam

Customer perceived value and
customer loyalty in Vietnam’s
domestic airline industry

TS.Trần Thị Kim Loan

6

1670429

Nguyễn Thị Hồng

Ngân

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Factors affecting people,s intention to participate voluntary individual insurance in Dalat City

TS. Nguyễn Thu Hiền

7

1770623

Trần Thị Thanh

Qúy

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng các ứng dụng nhắn tin (OTT) của giới trẻ: Một nghiên cứu tại Đà Lạt

Factors influence on continuance intention using OTT apps of young generation. A research in DaLat city

TS. Lê Hoành Sử

8

1670438

Nguyễn Thị Bích

Quyên

Mối quan hệ giữa phong cách ra quyết định và hành vi mua sản phẩm len thời trang tại thành phố Đà Lạt

The relationship between  decision – making styles and buying behaviour of fashion wool products in Dalat city

TS. Lê Hoành Sử

9

1670443

Phạm Hồng Phương

Thảo

Các tiền tố và hậu tố của giá trị cảm nhận của khách hàng: Một nghiên cứu về dịch vụ khách sạn tại Đà Lạt

Determinants and outcomes of perceived customer value: A study in hospitality industry in Dalat

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

10

1670442

Hoàng Phương

Thảo

Các tiền tố của ý định khám sức khỏe tự nguyện của người dân tỉnh Lâm Đồng: Một ứng dụng của mô hình hành vi hướng mục đích

An MGB approach to explain the intention on voluntary health examination – An empirical study in Lam Dong

PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

11

1570534

Ngô Nhật

Tuấn

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng nội bộ về hệ thống tin học hóa trong tổ chức: Một nghiên cứu tại các cơ quan hành chánh công của Lâm Đồng

The factors affecting internal user satisfation on computerization system in the organization: A research on the administrative offices in Lam Dong province

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

12

1570980

Vũ Quang

Tuyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Factors affecting employee,s satisfaction and loyalty – A study of public health facilities in Lam Dong province

TS. Nguyễn Thành Long

13

1670918

Võ Hữu Khánh

Vân

Các tác động của tiền tố chất lượng mối quan hệ lên lòng trung thành – một nghiên cứu theo góc nhìn của người nông dân sản xuất rau hoa công nghệ cao tại Lâm Đồng

The effects of relationship quality,s components on loyalty – a study of farmers producing high-tech flowers and vegetables in Lam Dong

PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

14

1570538

Dương Thị Tường

Vi

Các yếu tố tác động đến quyết định chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn TP. Đà Lạt

Factors Influencing the Choice of Commercial Banks of individual customers to deposit in Dalat city

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

15

1670920

Tạ Nguyễn Phương

Chấp nhận và sử dụng dịch vụ du lịch điện tử: Một nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Lạt

Acceptance and use of e-tourism services: A case study  in Dalat city

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân