Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2015 – đợt 1 – (Lâm Đồng)

STT

MSHV

HỌ

TÊN

ĐỀ TÀI

GVHD

1 1570927 Bùi Ngọc Anh Tác động của các yếu tố giá trị thương hiệu đến lòng ham muốn và lòng trung thành thương hiệu của khách hàng hộ kinh doanh tại thành phố Đà Lạt PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
2 1570479 Lê Minh Cảnh Tác động của các thành phần hợp tác chuỗi cung ứng lên kết quả doanh nghiệp: một nghiên cứu trong ngành cà phê TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
3 1570485 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn rau quả an toàn của người tiêu dùng: Một nghiên cứu so sánh giữa thị trường thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng TS. Lê Hoành Sử
4 1571019 Nguyễn Thị Tường Di Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách tại các điểm du lịch kiểng chùa ở thành phố Đà Lạt PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
5 1570930 Cao Thị Thuỳ Dung Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến, giá trị cảm nhận, sự hài lòng của khách du lịch và lòng trung thành  – Trường hợp lựa chọn điểm đến tại thành phố Đà Lạt. PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân
6 7140528 Trần Thị Mỹ Duyên Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ kế toán tại Lâm Đồng TS. Lê Hoành Sử
7 1570935 Trương Thị Thu Yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thanh toán điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Một nghiên cứu tại Lâm Đồng. TS. Vũ Thế Dũng
8 1571020 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Các yếu tố chính tác động đến chất lượng mối quan hệ liên minh giữa công ty với hộ nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao – Một nghiên cứu tại Lâm Đồng TS. Trần Thị Kim Loan
9 1570938 Lê Như Xuân Hòa Mối quan hệ giữa việc giải quyết than phiền của tổ chức và sự chấp nhận của khách hàng: Một nghiên cứu ở Đà Lạt TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
10 1570497 Trịnh Thị Hoàng Phân tích kết quả hoạt động kênh phân phối của công ty dịch vụ Mobifone KV8 TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
11 13170669 Đoàn Thị Thanh Hương Ảnh hưởng của tính vị chủng tiêu dùng và giá trị cảm nhận đến sự sẵn lòng trả giá cao – Nghiên cứu đối với sản phẩm cà phê Chồn Lâm Đồng PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
12 1570502 Đoàn Quang Huy Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ủng hộ phát triển du lịch của thành phố Đà Lạt. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
13 1570553 Nguyễn Văn Lâm Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Lâm Đồng TS. Phạm Quốc Trung
14 1570946 Lê Quang Thanh Liêm Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại chất thải rắn sinh hoạt: một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng TS. Trương Minh Chương
15 1570506 Nguyễn Thị Phương Linh Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng hệ thống nộp thuế điện tử tại tỉnh Lâm Đồng TS. Phạm Quốc Trung
16 13170702 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tác động của sự công bằng trong tổ chức đến hành vi công dân với tổ chức – vai trò trung gian của sự hài lòng và sự cam kết TS. Vũ Việt Hằng
17 1570955 Phạm Thị Bích Ngọc Quan hệ của chất lượng dịch vụ, đặc tính nhân viên kinh doanh, sự tin tưởng và sự cam kết gắn bó của khách hàng: Một nghiên cứu thực nghiệm đối với những khách hàng tham gia mua bảo hiểm tại Lâm Đồng TS. Trương Minh Chương
18 1570956 Đặng Quỳnh Như Ảnh hưởng của bối cảnh công việc đến động lực làm việc của nhân viên: nghiên cứu tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Lâm Đồng TS. Phạm Quốc Trung
19 1570962 Nguyễn Đăng Khánh Phượng Nghiên cứu ý định chuyển đổi cây trồng công nghệ cao của các hộ nông dân Đà Lạt theo mô hình TPB PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
20 1570965 Trần Văn Quý Ảnh hưởng của những yếu tố mâu thuẫn giữa công việc và gia đình đến ý định chuyển việc của nhân viên ngân hàng tại thành phố Đà Lạt PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
21 1570519 Võ Nhật Lệ Quyên Ảnh hưởng của định hướng khách hàng, định hướng tinh thần doanh nghiệp đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên – Một nghiên cứu trong ngành ngân hàng tại thành phố Đà Lạt TS. Trương Minh Chương
22 1570520 Đinh Ngọc Thanh Quỳnh Các yếu tố chính tác động đến quyết định chọn trường Đại học của sinh viên –  Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt TS. Trần Thị Kim Loan
23 1570966 Đặng Hồng Ngọc Quỳnh Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết trong mối quan hệ giữa nhà bán lẻ và nhà phân phối: một nghiên cứu trong ngành phân bón tỉnh Lâm Đồng TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
24 13170728 Nguyễn Ngọc Tạo Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và truyền miệng tích cực của sinh viên các trường Đại học tại Đà Lạt TS. Trần Thị Kim Loan
25 1570536 Nguyễn Xuân Tuyết Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm điện của các hộ gia đình ở Đà Lạt PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
26 1571023 Trương Anh Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên ở các trường đại học tại tỉnh Lâm Đồng TS. Nguyễn Thị Thu Hằng