Luận văn Đại học K2017

STT MSSV HỌ TÊN Tên đề tài (Tiếng Việt) Tên đề tài (Tiếng Anh) GVHD
1 1710424 Lê Nguyễn Xuân     An          Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho dòng sản phẩm tủ nhựa Tabi-L tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân Material requirement planning to the Tabi-L plastic cabinets for Duy Tan Plastics Corp. TS. Lê Phước Luông
2 1710434 Nguyễn Thị Thanh   An          Hợp tác giữa doanh nghiệp và khách hàng trong quản lý chuỗi cung ứng tác động lên hiệu quả doanh nghiệp trong ngành dệt may tại Việt Nam Supply chain collaboration between firms and their customers impacts on firm performance in Vietnamese textile and garment industry TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
3 1710441 Sầm Kiến           An          CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG TIK TOK CỦA NGƯỜI DÙNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting the TikTok usage behavior of users in Ho Chi Minh City  ThS. Phạm Tiến Minh
4 1710455 Đoàn Kiều          Anh         Kết hợp Kano và IPA nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện Quân y 175 An integrated approach of Kano’s model and Importance Performance Analysis for improving quality of outpatient healthcare service at 175 Military Hospital ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
5 1710495 Nguyễn Thị Quỳnh   Anh         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua sắm các mặt hàng thời trang bằng ứng dụng di động. Factors affecting the repurchase intention toward fashion items using mobile applications ThS Hà Văn Hiệp
6 1710508 Phạm Đặng Tú       Anh         Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Ví điện tử của khách hàng TpHCM Factors affecting the level of use of e-wallets of Ho Chi Minh City customers PGS Lê Nguyễn Hậu
7 1710493 Nguyễn Thị Kim     Anh         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng giao thức ăn trực tuyến của khách hàng tại TpHCM The factors affecting the continuous intention to use online delivery apps of customers in Ho Chi Minh City TS. Nguyễn Thanh Hùng
8 1752069 Lê Thị Minh        Anh         Các thành phần hợp tác chuỗi cung ứng tác động lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu trong ngành điện tử tại Việt Nam. Supply chain collaboration components impact on firm performance: a study on Vietnam’s electronics industry TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
9 1710541 Trần Thị Kim       ánh         Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên – một nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Factors affecting the effectiveness of students’ teamwork – an empirical study at Ho Chi Minh City University of Technology ThS Hà Văn Hiệp
10 1710573 Phạm Thanh         Báo         MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI SAMSUNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Some factors affecting customer’s loyalty to Samsung phone brand in Ho Chi Minh City ThS Hàng Lê Cẩm Phương
11 1710020 Đào Thị            Bích        Ứng dụng QFD nhằm đề xuất cải tiến chất lượng sản phẩm Đường mía organic tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà QFD application to improve the quality of Organic cane sugar product at Thanh Cong Bien Hoa Joint Stock Company. TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
12 1752102 Phạm Thanh         Bình        Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua giày trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM Factors affecting consumers’intention to repurchase shoes online in Ho Chi Minh City ThS. Bùi Huy Hải Bích
13 1652062 Nguyễn Hoàng Thông Bửu         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định du học của học sinh thành phố Hồ Chí Minh FACTORS AFFECTING THE INTENTION OF HO CHI MINH CITY STUDENTS TO STUDY ABROAD TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
14 1510630 Bùi Quang          Đại         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Factors affecting consumers’ intention to buy functional foods in Ho Chi Minh City ThS Hà Văn Hiệp
15 1710920 Cao Huỳnh Anh      Đào         Xây dựng thang đo đo lường tính linh hoạt chuỗi cung ứng may mặc: một nghiên cứu trong ngành dệt may Việt Nam Developing a scale for measuring garment supply chain flexibility: a study in Vietnamese textile and garment industry TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
16 1710970 Nguyễn Thành       Đạt         Các yếu tố thuận tiện ảnh hưởng đến ý định mua lại của khách hàng trong bối cảnh mua sắm trực tuyến tại Tp.HCM The Effects of Convenience Affecting Repurchase Intention in Online Shopping in Ho Chi Minh City ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
17 1710889 Trương Huỳnh       Dư          ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN THỊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 The impact of capital structure on performance of listed non-financial firms in Vietnam 2016 – 2020 ThS Hàng Lê Cẩm Phương
18 1711051 Đào Trọng          Đức         Áp dụng công cụ PFMEA nhằm giảm thiểu sai sót trong quá trình ra phôi và tạo hình đáy nóc bồn vi sinh tại Công ty TNHH Thiết Bị Inox Hoàng Tâm Apply PFMEA to minimize failures in the process of making billets and shaping the bottom for microbiological tank at Hoang Tam SSE CO.. LTD TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
19 1710800 Nguyễn Trần Quang  Duy         Áp dụng các công cụ SIPOC và Process FMEA giảm tỷ lệ lỗi cho quy trình sản xuất Trima 80337 tại công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam Applying SIPOC and Process FMEA Tools to reduce the faulty rate of Trima 80337 production process at Terumo BCT Viet Nam Co., ltd ThS. Huỳnh Bảo Tuân
20 1710809 Phạm Lê Thanh      Duy         Ảnh hưởng của các yếu tố tiện lợi dịch vụ đến trải nghiệm
tiêu dùng và ý định tiếp tục mua sắm qua điện thọai
thông minh của khách hàng trong khu Tp.HCM
The influence of service convenience factors on consumption experience and intention to continue shopping on smartphone in Ho Chi Minh City. TS. Nguyễn Văn Tuấn
21 1710846 Trương Thị Mỹ      Duyên       CELEBRITY ENDORSEMENT: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA NGƯỜI NỔI TIẾNG – THƯƠNG HIỆU – NGƯỜI TIÊU DÙNG TỚI THÁI ĐỘ THƯƠNG HIỆU VÀ Ý ĐỊNH MUA HÀNG Celebrity Endorsement: Influence of Celebrity–Brand–User personality congruence on brand attitude and purchase intention ThS Đoàn Phương Nhi
22 1711116 Nguyễn Thị         Giang       Áp dụng 7 công cụ thống kê nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi tại công ty TNHH chế biến hạt điều X (nhà máy A) Applying 7 statistical tools to reduce the rate of defective products at the X cashew nut processing company limited – A Factory TS. Lê Phước Luông
23 1711118 Nguyễn Thị Trà     Giang       Sự ảnh hưởng của “Vlogger” đến Ý định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng tại Tp.HCM The influence of vlogger on Vietnamese consumer’s purchase intention on cosmetics in Ho Chi Minh City. ThS. Trần Thị Tuyết
24 1652174 Nguyễn Mạnh        Hải         Thực hiện phương pháp 5S để cải thiện nơi làm việc tại nhà máy Nệm xuất khẩu ở Havas Conducting 5S approach to improve workplace at exporting Mattress factory in Havas ThS. Bùi Huy Hải Bích
25 1711242 Trần Ngọc          Hân         Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số của người tiêu dùng cá nhân tại TpHCM Research on factors affecting customers’ intention to use Digital Banking in Ho Chi Minh City. ThS. Đậu Xuân Trường
26 1711201 Nguyễn Hà Như      Hảo         Ứng dụng SMED để cải tiến thời gian chuyển đổi tại chuyền 5 Công ty TNHH Thuận Hưng Long An Applying SMED to improve changeover times at line 5 Thuan Hung Long An Co., Ltd ThS. Huỳnh Bảo Tuân
27 1611073 Hồ Thị             Hiền        Áp dụng Lean và đề xuất giải pháp nhằm giảm lãng phí tại khu vực sản xuất của công ty dược phẩm Sài Gòn SAGOPHA Applying Lean and proposing solution to reduce waste in department production of Saigon phamarceutical company SAGOPHA TS Nguyễn Thị Thu Hằng
28 1710086 Trần Thị Thu       Hiền        NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG HÓA ẢO TRONG CÁC TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting purchase intention of consumers in Ho Chi Minh city when buying items in online games ThS. Phạm Tiến Minh
29 1711274 Đặng Lê Thanh      Hiếu        Ứng dụng kết hợp mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA) và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng tại công ty TNHH Nhựa Đức Đạt. Suppliers Evaluation and Selection Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Analytical Hierarchy Process (AHP): A Case Study in Duc Dat Plastic Co., Ltd. ThS Hà Văn Hiệp
30 1711357 Trần Ngọc          Hiệu        Vai trò sự sẵn sàng học tập của sinh viên đối với sự
tham gia học tập trên E-Learning trong môi trường
học tập kết hợp
An investigation of the role in students’ readiness for learning engagement on e-learning with blend learning environment. TS. Mai Thị Mỹ Quyên
31 1652221 Ngô Huỳnh Minh     Hòa         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sách trực tuyến trên trang thương mại điện tử Factors impacting to online shopping intention for book products on e-commerce. ThS. Phạm Tiến Minh
32 1711424 Văn Bá             Hoàng       Ảnh hưởng của những yếu tố tiện lợi đến ý định mua hàng của khách hàng trong môi trường E-tail The influence of convenience factors on the purchase intention of customers in the E-tail environment PGS Lê Nguyễn Hậu
33 1710101 Huỳnh Thị Thúy     Hồng        NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA THẾ HỆ GEN Y Research on factors affecting the intention to purchase a house in Ho Chi Minh City of generation Y ThS Lại Văn Tài
34 1711450 Nguyễn Thị ánh     Hồng        Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi trong khu vực Tp.HCM Factors affecting consumer’s purchasing decisions at convenience stores in Ho Chi Minh City. ThS Võ Thị Ngọc Trân
35 1711453 Phạm Thị Hoa       Hồng        Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Tp.HCM Factors affecting consumer’s continuance intention of online shopping applications in Ho Chi Minh City. ThS Võ Thị Ngọc Trân
36 1711604 Nguyễn Hà Mạnh     Hùng        Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học tại Tp.HCM Determinants of entrepreneurial intention among undergraduates in Ho Chi Minh city ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
37 1711630 Lê Minh            Hưng        CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ TOPS MARKET Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting customer’s satisfaction when shopping at Tops Market supermarket system in Ho Chi Minh City ThS Hàng Lê Cẩm Phương
38 1711649 Bùi Thu            Hương       NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA GẠO HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI \KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH Research on factors affecting consumer’s intention to buy organic rice in Ho Chi Minh City ThS Hàng Lê Cẩm Phương
39 1711474 Dương Tuấn         Huy         Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị (VSM) cải tiến năng suất cho dòng sản phẩm S14629 tại phân xưởng cơ khí thuộc Công ty TNHH Sodex Sport Using Value stream mapping (VSM) application to improve productivity for the S14629 product line at the mechanical workshop of Sodex Sport Company TS. Lê Phước Luông
40 1652251 Trần Phát          Huy         Hiệu quả của giao tiếp Mạng xã hội đến ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với các nhãn hàng thời trang tại Việt Nam THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA COMMUNICATION ON PURCHASE INTENTION OF FASHION BRANDS IN VIETNAM TS. Đường Võ Hùng
41 1752230 Nguyễn Chí         Huy         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi thương hiệu điện thoại thông minh của Thế hệ Z tại TP.HCM Factors influence generation z’switching intention among smartphone brands in Ho Chi Minh City TS. Phạm Quốc Trung
42 1710113 Trần Lê Khánh      Huyền       Áp dụng các công cụ thống kê nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH JUKI Việt Nam Applying the statistic tools to enhance product quality at JUKI Viet Nam Limited Liability Company ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
43 1711575 Hà Thị Thanh       Huyền       Áp dụng các công cụ Lean để cải tiến thời gian chờ đợi của người bệnh tại khâu cấp phát thuốc ngoại trú Bệnh viện Quân y 175 Applying Lean Tools to Reduce Waiting Time in Outpatient Dispensing Process at Military Hospital 175 TS Nguyễn Thị Thu Hằng
44 1711698 Trần Phạm Bảo      Khang       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ đào tạo Chứng chỉ ACCA Customer satisfaction about ACCA certification training service quality ThS. Đậu Xuân Trường
45 1711705 Hoàng Văn          Khánh       Nhận diện lãng phí và cải tiến quy trình nhận, đóng gói thành phẩm InterCompany tại Công ty TNHH Avery Dennison RBIS Việt Nam Identifying wastes and improving the process of receiving, packaging InterCompany finished goods at Avery Dennison RBIS Vietnam Co., Ltd ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
46 1752281 Nguyễn             Khánh       Các yế tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của thực khách của các nhà hàng BBQ tại Việt Nam. Factors influence the revisit intention of customers at BBQ restaurants in Vietnam ThS. Phạm Tiến Minh
47 1710409 Võ Thị Anh         Khoa        Dự báo và hoạch định nguyên vật liệu cho sản phẩm W320 PLX tại Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh  Forecasting and material planning for W320 PLX products at Vietnam Intersnack Cashew Company Limited – Tay Ninh Branch TS. Đường Võ Hùng
48 1711820 Phạm Minh          Khôi        Áp dụng FMEA đánh giá máy móc thiết bị nhằm cải thiện công tác bảo trì tại Công ty TNHH La Vie Applying FMEA for machinery condition assessment to improve maintenance at La Vie Limited Liability Company ThS. Huỳnh Bảo Tuân
49 1752304 Nguyễn Trần Phương Khuê        Ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt phòng thông qua đại lý du lịch của khách du lịch nội địa tại TP.HCM Domestic tourists’continuance usage intention to book rooms through online travel agency applications in Ho Chi Minh City ThS. Bùi Huy Hải Bích
50 1710154 ái Trung           Kiên        Áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) tại dây chuyền sản xuất điều để nâng cao năng suất tại công ty Intersnack Cashew Việt Nam (chi nhánh Phan Thiết) Application of value stream mapping (VSM) in cashew nuts production line to increase productive at Vietnam Intersnack Cashew Company (Phan Thiet plant) ThS Nguyễn Thùy Trang
51 1711851 Vy Gia             Kiện        Áp dụng Lean Manufacturing nhằm nhận diện lãng phí và đề xuất giải pháp khắc phục tại công ty CPSX Nhựa Duy Tân Applying Lean Manufacturing to identify waste and recommend solution at Duy Tan Plastics Manufacturing Joint Stock Company TS Nguyễn Thị Thu Hằng
52 1711859 Mai Anh            Kiệt        Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng Công ty TNHH Datalogic Việt Nam Developing a set of criteria for evaluating the supply chain performance of Datalogic Vietnam Co., Ltd TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
53 1711903 Phùng Thanh        Lâm         Sự chấp nhận sử dụng viên uống bổ sung vitamin trong cuộc sống hằng ngày của sinh viên Acceptance of the use of vitamin supplements in the daily life of students ThS. Dương Thị Ngọc Liên
54 1710167 Nguyễn Phan Thùy   Linh        Đánh giá thực trạng và cải thiện môi trường làm việc tại bộ phận FCM1.5 nhà máy Bosch Đồng Nai Assess the current situation and improve working environment at FCM1.5 department at Bosch factory, Dong Nai province TS. Lê Phước Luông
55 1711961 Nguyễn Khánh       Linh        CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI WEBSITE REMAPS.VN FACTORS AFFECTING USER SATISFACTION FOR WEBSITE REMAPS.VN ThS Lại Văn Tài
56 1711983 Trần Thị           Linh        Ảnh hưởng của các yếu tố bao bì đến quyết định chọn
thương hiệu sữa nước của người tiêu dùng ở Tp. Hồ
Chí Minh
The influence of packaging factors on consumers’s decision to choose liquid milk brands in Ho Chi Minh City TS. Mai Thị Mỹ Quyên
57 1710182 Nguyễn Hữu         Lợi         Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến của sinh viên ký túc xá đại học ở Tp.HCM Factors afecting dormitary students’ continuance intention of food delivery apps in HCM city ThS. Trần Thị Tuyết
58 1712057 Bùi Chí            Lợi         Nhận diện các yếu tố linh hoạt của chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp: Nghiên cứu tình huống tại Công ty TNHH Sae-A Việt Nam Identifying the flexibility factors of supply chain and its impact on firm performance: A case study at Sae-A Vietnam Company Limited TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
59 1712104 Ngô Lê Thảo        Ly          Ảnh hưởng của hoạt động đồng tạo sinh giá trị đến chất lượng dịch vụ cảm nhận và sự hài lòng của bệnh nhân với
dịch vụ khám chữa bệnh tại Tp.HCM.
The effect of customers’ value co-creation activities to chronic patient ‘s perceived service quality and satisfaction with medical services in HCMC. TS. Nguyễn Văn Tuấn
60 1712107 Đoàn Minh          Lý          Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quét mả QR nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm của người tiêu dùng TpHCM  Factors affecting consumer’s intention to scan QR code for food traceability in Ho Chi Minh City; TS. Nguyễn Thanh Hùng
61 1752334 Phạm Ngọc          Mai         Quản Lý Rủi Ro Dự Án Tại Công Ty An Đức Thịnh Project Risk Management In An Duc Thinh Company ThS. Trần Thị Tuyết
62 1712122 Nguyễn Tiến        Mạnh        PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI HỌC KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING STUDENTS SATISFACTION IN SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT- HCM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – VNUHCMC ThS Lại Văn Tài
63 1712188 Phan Nhựt          Minh        Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng
với trang facebook (fanpage) của các thương hiệu
nhà hàng lẩu nướng
Factors affecting customer engagement via facebook page (fanpage) brand of hot pot and barbecue restaurant TS. Mai Thị Mỹ Quyên
64 1712221 Nguyễn Thị Trúc    My          Phân tích hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam An analysis of herding in the Vietnam stock market ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
65 1652391 Nguyễn Thị Ngọc    My          Ảnh hưởng của các yếu tố thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định theo đuổi công ty của sinh viên năm cuối trên địa bàn Tp.HCM The influence of employer branding factors on the intention of pursuing the enterprise of senior students at universities in Ho Chi Minh city ThS. Bùi Huy Hải Bích
66 1752358 Lê Huỳnh Hà        My          Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học Bách Khoa trong kỳ thực tập tốt nghiệp FACTORS INFLUENCING INTERNSHIP SATISFACTION OF HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENTS TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
67 1552233 Hoàng Anh          Nam         Lựa chọn nhà cung cấp và lập kế hoạch bảo quản an toàn cho nhà máy dệt may Thành Công Supplier selection and safe storage planning for Thanh Cong garment and textile factory ThS. Trần Thị Tuyết
68 1552236 Nguyễn Phi Trường  Nam         Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa  mãn khách hàng đối với dịch vụ giao hàng thực phẩm trực tuyến Indentifying factors impacting customer satisfaction toward online food delivery services ThS Trần Duy Thanh
69 1712275 Hồ Bảo             Ngân        Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mobile banking Determinants of customers’ satisfaction with mobile banking services ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
70 1712278 Huỳnh Phương       Ngân        Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố truyền miệng và sự tin tưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân trong khu vực Tp.HCM Electronic and Traditional Word of Mouth as Trust Antecedents in Life Insurance Buying Decisions in Ho Chi Minh City ThS. Đậu Xuân Trường
71 1652410 Lê Ngọc            Ngân        Ứng dụng phương pháp AHP vào việc lựa chọn nhà cung cấp thùng carton cho sản phẩm TV tại Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC complex (SEHC) AHP application for supplier selection of carton boxes for TV product at Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) TS. Đường Võ Hùng
72 1552241 Trương Kim         Ngân        Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với quảng cáo trực tuyến – một nghiên cứu tại Việt Nam Factors affecting customer attitude toward online advertising – A case study in Vietnam TS. Trương Minh Chương
73 1712329 Phan Hữu           Nghĩa       Áp dụng công cụ FMEA nhằm giảm tỷ lệ bể hạt điều trên dây chuyển sản xuất tại công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam Applying FMEA to reduce the rate of broken cashew nuts on the processing at Intersnack Vietnam Cashew Co., Ltd ThS. Huỳnh Bảo Tuân
74 1710204 Nguyễn Thanh Thiên Ngọc        Áp dụng FMEA để phòng ngừa rủi ro trong các dự án sản phẩm Active Safety tại công ty Robert Bosch Engineering Việt Nam (RBVH) Applying FMEA to prevent risks in Product Engineering Project of Active Safety at Robert Bosch Engineering Vietnam (RBVH) ThS. Huỳnh Bảo Tuân
75 1712343 Đào Bảo            Ngọc        Kết hợp mô hình Kano và QFD để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh – bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn Integrating Kano Model and QFD to improve service quality for the outpatient department – Hoan My Hospital ThS Nguyễn Thùy Trang
76 1712346 Hoàng Thị Mỹ       Ngọc        Giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ du lịch của công ty du lịch. Customer’s perceived value for travel services of travel agencies ThS Hà Văn Hiệp
77 1712356 Nguyễn Thị Hồng    Ngọc        Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của người dùng tại Tp.HCM Factors affecting continuance intention of e-wallet users in HCM city ThS. Trần Thị Tuyết
78 1712354 Nguyễn Hồng        Ngọc        CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CỦA REMAPS Factors affecting the intention to use real estate website Remaps ThS. Phạm Tiến Minh
79 1652763 Dương Thảo         Nguyên      Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với mua sắm trực tuyến tại TP.HCM Factors affecting Vietnamese consumer trust in online shopping in Ho Chi Minh City TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
80 1712411 Ngô Nguyễn Minh    Nguyệt      Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định ứng tuyển của sinh viên kỹ thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM vào doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam How to attract engineering students’ intention to apply Japanese firms in Vietnam: an empirical case at Ho Chi Minh City University of Technology ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
81 1710217 Phạm Hồng          Nhật        Cải thiện thời gian dừng thiết bị tại Xưởng Ép Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân Decrease equipment downtime at the Injection Factory in Duy Tan Plastics Corporation TS. Đường Võ Hùng
82 1652447 Lưu Minh           Nhật        Phân tích thiết kế quy trình điều trị bệnh nhân ngoại trú tại BV Quảng Ngãi Analysing and designing outpatient treatment process in Quang Ngai general hospital. ThS Lại Văn Tài
83 1712499 Nguyễn Thị Tuyết   Nhi         Ứng dụng các công cụ Lean nhận diện lãng phí và gia tăng năng suất đóng gói kính 210C tại Xưởng 2 Công ty TNHH Long Huei Applying Lean tools to identify waste and increase the productivity of packaging 210C glass at Factory 2 Long Huei TS. Đường Võ Hùng
84 1712491 Lê Thị Yến         Nhi         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của nhân viên y tế tại các BV công tại TpHCM Factors affecting the work engagement of medical staff at public hospitals in Ho Chi Minh City PGS Lê Nguyễn Hậu
85 1552266 Nguyễn Bá Hồng     Nhi         Đề xuất kế hoạch đảm bảo chất lượng sử dụng hệ thống Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) tại Nhà máy Bia Heart of Darkness, TP HCM, Việt Nam Propose of a quality assurance plan using Good Manufacturing Practice (GMP) system at Heart of Darkness Brewery, HCM city, Viet Nam TS Lê Thị Thanh Xuân + ThS Lê Hoài Kiều Giang
86 1712531 Nguyễn Thị Quỳnh   Như         Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa Factors affecting the loyalty of passengers using Vietnamese air transportation services ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
87 1712535 Phùng Thị Bích     Như         Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với Viral Video Marketing qua mạng xã hội tại Tp.HCM Attitude of consumers for viral video marketing through social networks in Ho Chi Minh city ThS. Đậu Xuân Trường
88 1652457 Trần Thị ánh       Như         Nâng Cao Chất Lượng Của Vỏ Nón Mút Xốp Bằng Cách Sử Dụng Quy Trình DMAIC Tại Long Huei Việt Nam. Quality Improvement Of Styrofoam Shells By Using DMAIC Process At Long Huei Vietnam TS. Trương Minh Chương
89 1712551 Trần Thị           Ny          Sử dụng phương pháp chuỗi phương tiện (Means-end
chain approach) để tìm hiểu các giá trị của người tiêu
dùng khi sử dụng nước mắm truyền thống
Using means-end chain approach
to explore consumers’ values for using traditional fish sauce
TS Lê Thị Thanh Xuân + ThS Lê Hoài Kiều Giang
90 1712559 Huỳnh Tấn          Phát        Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng dựa trên hình ảnh thương hiệu của siêu thị GO Research on factors affecting customer satisfaction based on the brand image of GO supermarket ThS Võ Thị Ngọc Trân
91 1712568 Nguyễn Hoàng       Phát        Các thành phần hợp tác chuỗi cung ứng tác động đến hiệu quả doanh nghiệp: nghiên cứu trong ngành da giày tại Việt Nam Supply chain collaboration components impact on firm’s performance: a study on Vietnamese footwear industry TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
92 1712716 Phạm Thị Kim       Phụng       Ảnh hưởng của micro-influencer đến ý định mua hàng của những người theo dõi họ How micro-influencer contribute to their followers’s purchase intention ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
93 1612707 Nguyễn Trí Nam     Phương      Đánh giá các yếu tố đến hoạt động
thu hút ứng viên tại công ty Dentsu International – dưới góc nhìn ứng viên.
ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING THE WORKING DECISION FROM THE PERSPECTIVE OF CANDIDATES AT DENTSU INTERNATIONAL ThS. Dương Thị Ngọc Liên
94 1712719 Đặng Thị Bích      Phương      Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua thực phẩm đặc sản địa phương
VN của người tiêu dùng.
Factors affecting consumers’ intention to continue buying Vietnamese local food TS. Nguyễn Văn Tuấn
95 1712729 Nguyễn Thanh       Phương      Các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định sử dụng xe đạp công cộng của người dân Tp.HCM Factors affecting the intention to use the bike-sharing system of people in Ho Chi Minh City. TS. Nguyễn Văn Tuấn
96 1712734 Trần Lan           Phương      NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG SỨC KHỎE VÀ THỂ THAO CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Research on factors affecting the continuance intention to use health and fitness applications of people in Ho Chi Minh City ThS Đoàn Phương Nhi
97 1712717 Châu Khái          Phương      các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh tại phòng khám tư
nhân: Trường hợp phòng khám đa khoa
Huỳnh Trung Dũng – Địa bàn thị trấn
Factors influencing patients’ satisfaction at Private Clinic: Case Study of Huynh Trung Dung Polyclinic, Vinh Thanh Trung Town, An Giang.  TS. Phạm Đức Kỳ
98 1712865 Hồ Thị             Quyên       Tác động của động lực cá nhân đến ý định tiếp tục sử dụng mạng xã hội TikTok của thế hệ Z – Nghiên cứu dựa trên thuyết Sử dụng và Hài lòng” Impact of personal motivation on the intention to continue using TikTok social network of Generation Z – A study based on the theory of Use and Satisfaction” ThS. Bùi Huy Hải Bích
99 1712915 Trần Nguyễn Phương Quỳnh       Ứng dụng phương pháp 8D giải quyết vấn đề kích hoạt CO2 tại quy trình Tôi luyện khu vực EL5 Công ty TNHH Bosch Việt Nam Application of the 8D method to solve the problem of CO2 level 2 activated-element furnace EL5 at Bosch Vietnam Co., Ltd. TS. Lê Phước Luông
100 1712922 Võ Thị Thúy        Quỳnh       Ứng dụng VSM cải tiến dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm KB15_WE_G11 tại Schneider Electric Manufacturing Việt Nam (SEMV) Applying VSM to improve the production line of the KB15_WE_G11 product line at Schneider Electric Manufacturing Vietnam (SEMV) TS. Lê Phước Luông
101 1712917 Trần Như Bảo       Quỳnh       TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ CÔNG TY: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FIRM VALUES: A STUDY IN VIETNAM STOCK MARKET ThS Đoàn Phương Nhi
102 1712901 Lê Thị             Quỳnh       Tìm hiểu các đặc điểm của hình ảnh thương hiệu
khoa QLCN thu hút học sinh ứng tuyển
“Learn the characteristics of brand image
Faculty of Science and Technology attracts students to apply”
TS Lê Thị Thanh Xuân + ThS Lê Hoài Kiều Giang
103 1712953 Trần Thị Mỹ        Siêu        Nhận diện các yếu tố rủi ro trong chuỗi
cung ứng trái cây tươi tại hệ thống cửa hàng trái cây tươi 141
Identifying risk factors in fresh fruits supply chain at 141 fresh fruit store system TS. Đường Võ Hùng
104 1612984 Phạm Thái          Sơn         NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NGHE NHẠC
TRỰC TUYẾN SPOTIFY CỦA NGƯỜI
TIÊU DÙNG TP.HCM
Research on factors affecting consumers’ intention to use Spotify in HCMC ThS Lại Văn Tài
105 1712989 Phù Thị            Sương       NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở TP HCM Effect of service quality factors on customer satisfaction at supermarkets in Ho Chi Minh City ThS Hà Văn Hiệp
106 1712990 Võ Thị Ngọc        Sương       Các yếu tố của sự thuận tiện dịch vụ ảnh hưởng đến hành vi gắn kết của khách hàng – một nghiên cứu dịch vụ
ngân hàng.
Factors of service convenience affecting customer engagement behavior: A banking service study. TS. Nguyễn Văn Tuấn
107 1752476 Nguyễn Công        Tài          KẾT HỢP MÔ HÌNH KANO VÀ IPA NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO. An Integrated approach of Kano Model and Importance Performance Analysis for improving quality of Momo electronic wallet service. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
108 1752478 Phan Minh          Tài         Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Chatbot của khách hàng trên các website thương mại điện tử Identify the factors affecting customers’ adoption intention of chatbot in e-commerce websites. ThS. Trần Thị Tuyết
109 1713036 Lê Dương Ngọc      Tâm         Áp dụng kỹ thuật SMED nhằm giảm thời gian chuyển đổi trong sản xuất tại Khu II Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè Applying SMED technique in order to reduce the switching time in manufacturing at Zone II Nha Be Garment Joint Stock Corporation TS Nguyễn Thị Thu Hằng
110 1710278 Nguyễn Thị Thanh   Tâm         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ xe khách, tuyến TP.HCM – “Factors affecting the
Satisfaction of
customers for
with quality
car service
guest, line
HCMC –”
TS. Lê Thị Thanh Xuân
111 1713169 Đoàn Thị Thanh     Thảo        Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các phòng tập Gym tại Tp.HCM Factors influencing service quality of fitness center in Ho Chi Minh city TS. Lê Thị Thanh Xuân + ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga
112 1713182 Nguyễn Như Phương  Thảo        Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, đánh giá nội bộ và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả thực hiện ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH SX TM Mốp xốp Hoàng Gia Building a set of assessment criteria, internal auditing and proposing solutions to improve the performance of ISO 9001:2015 at Hoang Gia Moulded Foams Trading Production Company Limited TS. Đường Võ Hùng
113 1710310 Trần Thị Kim       Thoa        Áp dụng ma trận phân tích rủi ro đánh giá mức độ rủi ro sự cố hóa chất tại c.ty TNHH Bosch VN Applying risk analysis matrix to assess the level of risk of chemical incidents at BOSCH Vietnam Co. Ltd ThS Nguyễn Thùy Trang
114 1710315 Huỳnh Minh         Thuận       Chất lượng dịch vụ giáo dục đại học dưới góc nhìn của sinh viên. Quality of higher education services from students’ perspective. ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
115 1713434 Huỳnh Thị Huyền    Thương      Nghiên cứu vai trò của cá nhân hóa trong việc định hình thái độ của người dùng tại Tp.HCM đối với quảng cáo trên Facebook Research on the role of personalization in using attitude in ho chi minh city for advertising on Facebook ThS Võ Thị Ngọc Trân
116 1713442 Nguyễn Thị Hoài    Thương      Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt Improve the efficient of use machine and equipment at the factory of Duc Dat Plastic Co.. Ltd TS Nguyễn Thị Thu Hằng
117 1713440 Nguyễn Hoài        Thương      Thái độ hướng tới ý định sử dụng đặt phòng khách
sạn trực tuyến nội địa của người tiêu
dùng Việt Nam
“Attitude towards intention to use guest booking
Consumer’s domestic online hotel
use Vietnam”
TS. Lê Thị Thanh Xuân + ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga
118 1713405 Võ Thị Thu         Thúy        Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm thời
trang qua livestream trên mạng xã hội Facebook của
người tiêu dùng TP. HCM
FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO BUY FASHION PRODUCTS ONLINE VIA LIVESTREAM ON THE FACEBOOK OF CONSUMERS IN HCMC. TS. Lê Thị Thanh Xuân + ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga
119 1713528 Dương Quốc         Toàn        NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THUỘC THẾ HỆ Z – MỘT NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH THỜI TRANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH The effect of influencer personal characteristics on gen Z’s product purchase intention – a apparel industry study in Ho Chi Minh city ThS. Bùi Huy Hải Bích
120 1713542 Nguyễn Văn         Toàn        Các yếu tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên đối với công việc – Một nghiên cứu trong ngành ngân hàng tại TpHCM.  Factors Affecting Employees’ Job Embeddedness – A study in Banking in Ho Chi Minh city. PGS Lê Nguyễn Hậu
121 1710341 Nguyễn Thị Hương   Trâm        CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP MÓNG TAY TẠI CỬA HÀNG CỦA PHÁI NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting female customer’s decision to use nail beauty and care services at stores in Ho Chi Minh City ThS Hàng Lê Cẩm Phương
122 1713589 Vũ Ngọc Quỳnh      Trâm        Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cửa hàng thức ăn nhanh tại Tp.HCM Factors Influencing Customer Satisfaction in Fast Food restaurant in Ho Chi Minh City. ThS Võ Thị Ngọc Trân
123 1752556 Đinh Thuỳ Bảo      Trân        Áp dụng FMEA để cải tiến chất lượng tại Hyosung Corporation – Quy trình kéo sợi Applying FMEA for quality improvement in Hyosung Corporation – Spinning process TS. Phạm Quốc Trung
124 1713556 Bùi Hiền           Trang       Ứng dụng FMEA vào cải tiến quá trình sản xuất bao bì nhựa tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân Applying FMEA to improve the plastic packaging production process at Duy Tan Plastics Manufacturing Joint Stock Company TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên + ThS Nguyễn Thị Hoàng Mai
125 1613640 Trần Huỳnh         Trang       Tìm hiểu các lý do dẫn đến người nông dân quyết
định chưa tham gia vào mô hình hợp tác xã nông
nghiệp
“Find out the reasons that lead farmers to decide
decided not to participate in the agricultural cooperative model”
TS Lê Thị Thanh Xuân + ThS Lê Hoài Kiều Giang
126 1713574 Võ Nguyễn Nhã      Trang       Những yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của khách hàng đối với Cổng giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) Factors affecting customer satisfaction for the online trading portal of Ho Chi Minh City Securities Joint Stock Company (HSC) ThS Hà Văn Hiệp
127 1713612 Trần Thế           Triển       Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh Factors affecting the Entrepreneurship intention of university students in Ho Chi Minh city TS Nguyễn Thị Thu Hằng
128 1710346 Lê Ngọc Mỹ         Trinh       Cải thiện hoạt động gửi hàng tại công ty TNHH Intel Products Việt Nam Improve shipping process at Intel Products Vietnam Co., Ltd ThS Nguyễn Thùy Trang
129 1713728 Huỳnh Thanh        Trúc        Cải tiến chất lượng sản phẩm áo sơ mi ca rô nam bằng công cụ thống kê ở xí nghiệp 1&2 tại Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến Improve the quality of men’s checkered shirts by statistical tools at factories 1&2 at Viettien Garment Corporation ThS. Huỳnh Bảo Tuân
130 1713829 Bùi Thị Cẩm        Tú          Lựa chọn nhà cung cấp vật tư ống đồng tại Công ty TNHH KTCT Hưng Trí A fuzzy AHP approach for supplier selection problem: A case study in Hung Tri Engineering Co.,Ltd ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
131 1713833 Đỗ Minh            Tú          Những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách
hàng với Fanpage Facebook của các ứng dụng giao
nhận thức ăn tại TP. Hồ Chí Minh
“Factors affecting customer engagement
goods with Facebook Fanpage of delivery applications
get food in the city. Ho Chi Minh”
TS. Mai Thị Mỹ Quyên
132 1710374 Nguyễn Thị Cẩm     Tú          Khám phá các đặc điểm thương hiệu của nhà tuyển dụng tác động đến hoạt động thu hút nhân tài  Exploring the characteristics of employer branding influencing on talent acquisition ThS Lại Văn Tài
133 1752602 Nguyễn Hoàng Khuê  Tú          Ảnh hưởng của nền tảng học tập trực tuyến kết hợp trên lớp đến sự hài lòng của sinh viên tại đại học Bách Khoa THE EFFECT OF BLENDED LEARNING PLATFORM ON STUDENT’S SATISFACTION AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT) TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
134 1713770 Bùi Lê Anh         Tuấn        Nhận diện lãng phí và cải thiện hiệu quả tổng thể của dây chuyền bằng cách sử dụng cân bằng dây chuyền tại công ty TNHH Syngenta Việt Nam Identifying wastes and improvement of overall efficiency of production line by using line balancing at Syngenta Vietnam Co.,Ltd ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
135 1552414 Trần Minh          Tuấn        Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định mua trực tuyến tại TP.HCM: nghiên cứu trong ngành thời trang Researching factors affecting online purchase intention in Ho Chi Minh City: the case of fashion ecommerce TS. Lê Thị Thanh Xuân
136 1713872 Võ Anh             Tùng        NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI HỆ THỐNG BÁCH HÓA XANH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Research on factors affecting the impulse buying behavior of consumers at Green Department Stores System in Ho Chi Minh City. ThS Hàng Lê Cẩm Phương
137 1513958 Nguyễn Bá          Tùng        Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn Tp.HCM Factors affecting purchase intention of organic food in HCM city ThS. Trần Thị Tuyết
138 1710370 Trần ánh           Tuyết       Áp dụng phương pháp AHP để xếp hạng ba Website thương mại điện tử Using AHP method to rank three e-commerce Websites ThS Hà Văn Hiệp
139 1713924 Nguyễn Thị         Vân         CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN QUÁN CÀ PHÊ DẠNG CHUỖI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting customers’ decision to choose the coffee chain in Ho Chi Minh city. ThS. Bùi Huy Hải Bích
140 1713910 Võ Thị             Vãng        Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trong khu vực Tp.HCM Factors affecting online shopping decisions in Ho Chi Minh area ThS Võ Thị Ngọc Trân
141 1710384 Đoàn Ngọc Lâm      Viên        Các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn công việc sau khi tốt nghiệp đại học của sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Factors affecting job selection intentions of graduated students in Ho Chi Minh City University in Technology. ThS. Dương Thị Ngọc Liên
142 1713983 Nguyễn Thế         Vinh        Nhận diện các loại lãng phí theo Lean Manufacturing tại công ty TNHH Thuận Hưng Long An Identifying wastes by Lean Manufacturing at Thuan Hung Long An Co.,Ltd ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
143 1714048 Ngô Hoàng Lan      Vy          Các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty TNHH IGB Automotive Việt Nam Advanced solutions in job satisfaction of employees in IGB Automotive Vietnam Company limited TS. Đường Võ Hùng
144 1710395 Lê Thị Thanh       Vy          Ứng dụng lý thuyết Lean Manufacturing để xác định lãng phí và đề xuất giải pháp tại Công ty Thép Thủ Đức – VNSTEEL Applying Lean Manufacturing theory to indentify waste and propose solutions at Thu Duc Steel Company – VNSTEEL TS Nguyễn Thị Thu Hằng