Luận văn Đại học HK211

STT MSSV HỌ TÊN Tên đề tài (tiếng Anh) Tên đề tài (tiếng việt) GVHD
1 1710670 Vũ Thị Khánh       Chi         Factors affecting physical training practice habits of university students in Ho Chi Minh City Các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen thực hành rèn luyện thể chất của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh PGS Lê Nguyễn Hậu
2 1710856 Hoàng Nguyên       Dũng        Factors affecting the intention to continue using the fitness application on mobile phones of users in ho chi minh city. các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng thể dục trên điện thoại di động của người dùng ở thành phố hồ chí minh. ThS Phạm Tiến Minh
3 1652121 Nguyễn             Dương       Factors affecting the decision of customers to buy life insurance in Ho Chi Minh city Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh TS Phạm Quốc Trung
4 1710815 Trần Hoàng Minh    Duy         The effect of perceived value and social influence on purchase intention for virtual goods in mobile games Vai trò của giá trị cảm nhận và ảnh hưởng xã hội lên ý định mua vật phẩm trong game di động ThS Phạm Tiến Minh
5 1711109 Lê Thị             Giang       Research on user’s attitude in Ho Chi Minh City towards advertising on social network Facebook Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng tại TPHCM đối với quảng cáo trên mạng xã hội Facebook TS. Nguyễn Thu Hiền
6 1711220 Nguyễn Thu         Hằng        Factors influencing on residents’ household waste separation at source intention in Ho Chi Minh City, Vietnam Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của người dân thành phố Hồ Chí Minh ThS Đậu Xuân Trường
7 1711342 Tôn Nguyễn Minh    Hiển        Factors Influencing Customer Loyalty To Fashion Online Store CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC THỜI TRANG TS. Mai Thị Mỹ Quyên
8 1711644 Trần Hữu           Hưng        Research on factors affecting customers’ trust in accepting the use of mobile banking applications Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với việc chấp nhận sử dụng ứng dụng mobile banking ThS Hàng Lê Cẩm Phương
9 1711653 Đinh Thị Quỳnh     Hương       Research on factors affecting perceived value of users using online grocery shopping apps in Ho Chi Minh city Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của người dùng đối với ứng dụng mua sắm bách hóa trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS Bùi Huy Hải Bích
10 2134095 Đào Thị Thu        Hương       The impact of service quality on customer satisfaction in HCMC of VINASOL Joint Stock Company. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ gia đình tại TP.HCM đối với chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần VINASOL ThS Nguyễn Ngọc Bình Phương
11 1711946 Huỳnh Thị Thùy     Linh        Retail service quality factors affecting customer satisfaction in HCMC: a FamilyMart study Các yếu tố chất lượng dịch vụ bán lẻ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn TP.HCM: một nghiên cứu FamilyMart ThS Bùi Huy Hải Bích
12 1711972 Nguyễn Văn         Linh        Research on factors affecting student satisfaction in Ho Chi Minh City about online learning during COVID NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TP.HCM VỀ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI KÌ COVID ThS Lại Văn Tài
13 1712080 Võ Lâm             Luân        SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT (HCMUT) BRAND IMAGE – AN EVALUATION FROM STUDENTS’ PERSPECTIVES ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – DƯỚI GÓC NHÌN NGƯỜI HỌC ThS Dương Thị Ngọc Liên
14 1712113 Nguyễn Huỳnh       Mai         Research on the influence of perceived risks and perceived benefits on consumers’ intention to shop for fashion on mobile devices in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận và lợi ích cảm nhận đến ý định mua sắm thời trang trên thiết bị di động của người tiêu dùng tại TP. Thành phố Hồ Chí Minh ThS Đậu Xuân Trường
15 1511997 Nguyễn Quang       Minh        Factors affecting Customer Satisfaction and Revisit Intention in bubble tea shops in HCM City Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định trở lại của khách hàng đối với các chuỗi cửa hàng trà sữa tại TP.HCM ThS Hàng Lê Cẩm Phương
16 1652463 Hồ Duy             Phát        Factors impact online purchase intention of books of Vietnamese Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sách trực tuyến của người Việt Nam ThS Lại Văn Tài + ThS Lê Hoài Kiều Giang
17 1712641 Mạch Văn           Phú         LEAN APPLICATION TO REDUCES COSTS AT DOTALIA FACTORY ÁP DỤNG LEAN ĐỂ GIẢM LÃNG PHÍ TẠI NHÀ MÁY DOTALIA ThS Hàng Lê Cẩm Phương
18 1712689 Nguyễn Thị Kiều    Phúc        The impact of pro-social behaviors on customer purchase intentions towards cause-related products Các hành vi ủng hộ xã hội của người tiêu dùng ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm được marketing có ý nghĩa xã hội của họ ThS Nguyễn Ngọc Bình Phương
19 1712760 Phan Lê Minh       Quan        Research on the impact of risk perception on the intention to buy functional foods online of people in Ho Chi Minh City Nghiên cứu tác động của nhận thức rủi ro tác động lên ý định mua thực phẩm chức năng trực tuyến của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thu Hiền
20 1652519 Trần Hoàng         Sơn         Analysis and valuation of stocks of Hoa Phat Group joint stock company Phân tích và định giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoà Phát TS. Nguyễn Thu Hiền
21 1552333 Nguyễn Quốc        Thanh       THE FACTORS AFFECTING PURCHASING INTENTIONS OF CUSTOMERS AT THE CLICK-AND-MORTAL MODEL BOOKSTORES IN HO CHI MINH CITY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CÁC NHÀ SÁCH ÁP DỤNG MÔ HÌNH CLICK-AND-MORTAR Ở TPHCM ThS Lại Văn Tài
22 1713277 Thái Thanh         Thiên       Research on the ưork productivity when working from home during the COVID-19 pandemic: Evidence from Yes4All Trading Services Company Limited Nghiên cứu về hiệu suất làm việc khi làm việc tại nhà trong bối cảnh COVID-19: một nghiên cứu tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4all TS. Nguyễn Thu Hiền
23 1713437 Lê Thị ánh         Thương      Factors affecting student satisfaction when studying on E-Learning system Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi học tập trên hệ thống E-Learning TS. Mai Thị Mỹ Quyên
24 1613665 Trần Thị Ngọc      Trâm        Exploring asymmetric effects of prefixes on the repurchase intention of online shopping customers Ảnh hưởng bất đối xứng của các tiền tố đến ý định mua lại của khách hàng mua sắm trực tuyến PGS Lê Nguyễn Hậu
25 1613705 Nguyễn Thị Mỹ      Trinh       Research on factors affecting students’ satisfaction when learning online Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khi học tập trực tuyến của sinh viên ThS Phạm Tiến Minh