Lịch thực hiện thực tập ngoài trường HK2 năm học 2023-2024 – Khóa 2020 về trước

(Thời gian 8 tuần từ 26/02/2024 đến 21/04/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: LINKTừ 27/11/2023 tới 10/12/2023 
2BM phân công GVHD  Phân công: 25/12/2023 – 29/12/202303/01/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp và cập nhật đơn vị TTTN lần 1Từ 08/01/2024 tới 31/01/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 1 vào 11g30 31/01/2024 qua email thông báo của VPK
4Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1Từ 19/02/202423/02/2024Dự kiến 23/02/2024: SV nhận QĐ lần 1 tại BM
5Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM26/02/2024 
6SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có)Từ 26/02/2024 tới 01/03/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 2 vào 01/03/2024 qua email thông báo của VPK
7Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2Từ 04/03/2024 – 08/03/2024Dự kiến 08/03/2024: SV nhận QĐ lần 2 tại BM
8SV nhận thư cảm ơn và quà tại bô môn để gởi cho người HD tại DNTừ 25/03/2024 tới 29/03/2024Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về SV
9Nộp báo cáo TTTN tại BMTrước 10g00, thứ Hai ngày 22/04/2024BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV
10Bảo vệ Thực tập tốt nghiệpTừ 22/04/2024đến 05/05/2024BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 07/05/2024