LỊCH THỰC HIỆN THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024 – KHÓA 2020 VỀ TRƯỚC

(Thời gian 8 tuần từ 22/01/2024 đến 31/03/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: >>LINKTừ 27/11/2023 tới 10/12/2023 
2BM phân công GVHD  Phân công: 25/12/2023 – 29/12/202303/01/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1Từ 08/01/2024 tới 14/01/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 1 vào 11g30 13/01/2024 qua email thông báo của VPK
4Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1Từ 15/01/2024 – 19/01/2024Dự kiến 22/01/2024: SV nhận QĐ lần 1 tại BM
5Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM22/01/2024 
6SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có)Từ 29/01/2024 tới 02/02/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 2 vào 02/02/2024 qua email thông báo của VPK
7Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2Từ 19/02/2024 – 23/02/2024Dự kiến 26/02/2024: SV nhận QĐ lần 2 tại BM
8SV nhận thư cảm ơn và quà tại bô môn để gởi cho người HD tại DNTừ 04/03/2024 tới 08/03/2024Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về SV
9Nộp báo cáo TTTN tại BMTrước 10g00, thứ Hai ngày 01/04/2024BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV
10Bảo vệ Thực tập tốt nghiệpTừ 01/04/2024đến 14/04/2024BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 16/04/2024

TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG