Lịch thực hiện Luận văn tốt nghiệp – K18 trở về trước, HK1 năm học 2022 – 2023

(Thời gian 15 tuần, từ 05/09/2022 đến 18/12/2022)

CÔNG VIỆCTHỜI GIANGHI CHÚ
Phổ biến nội dung môn LVTNSV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn
SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINKTừ 01/08/2022 tới trước 17g00, ngày 14/08/2022 
Các Bộ môn phân công và công bố danh sách SV, GVHDPhân công: 22/08/2022 – 26/08/202229/08/2022: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
SV chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHDTừ ngày 05/09/2022Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi.
Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ mônTrước 10g00 thứ Tư, 14/09/2022 
Bảo vệ đề cương lần 1Từ 19/09/2022 đến 23/09/2022Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 10g00, ngày 03/10/2022
Bảo vệ đề cương lần 2Từ 26/09/2022 đến 30/09/2022
Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM01/11/2022: GVHD báo cáo BM 04/11/2022: BM báo cáo KhoaBM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ
SV nộp luận văn tại BMTrước 10g00, thứ Hai, ngày 19/12/2022BM báo cáo tình hình nộp LVTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 19/12/2022 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ
Phản biện Luận vănTừ 19/12/2022 đến 31/12/2022 
Bảo vệ Luận vănTừ 03/01/2023 đến 09/01/2023Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Tư  11/01/2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022
KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
TS. NGUYỄN VŨ QUANG