Lịch làm Đồ án tốt nghiệp lớp Cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 2022 trở về sau

 (Từ 15/01/2024 – 12/05/2024)

Nội dungTiến độ thực hiệnGhi chú
HV đăng ký đề tài, nguyện vọng theo link của Khoa25/12/2023 – 31/12/2023LINK
Phân công CBHDTừ 25/12/2023 – 04/01/2024Thông báo tên CBHD đến HV ngày 05/1/2024
Học viên đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục “Đăng ký đề cương/Luận văn”)Từ 08/01/2024 – 14/01/2024Đăng ký theo thông tin CBHD mà Khoa phân công
Thời hạn nộp phiếu đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ cho phòng Đào tạo Sau đại học (in trên hệ thống)19/01/2024 
Học viên kiểm tra thông tin, kết quả giao Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  trên web tại mục “Đề cương-Luận văn”02/2/2024 
Ngày làm đề cương ĐATNTừ 15/1/2024 – 02/2/2024Nộp cho VP Khoa 01 quyển, có chữ ký của CBHD
Bảo vệ đề cươngDự kiến Từ 19/02/2024 – 23/02/2024Thực hiện nội bộ trong Khoa
Kết quả bảo vệ đề cương:  Loại A: được thông qua và tiếp tục thực hiện ĐATN. Loại B: được thông qua và tiếp tục thực hiện ĐATN nhưng phải điều chỉnh theo góp ý của HĐ  Loại C: không đạt, dừng thực hiện ĐATN (Làm đơn gia hạn thời gian thực hiện đối với SĐH)
Thời gian thực hiện ĐATNTừ 15/01/2024 – 12/05/2024 
Báo cáo tiến độ giữa kỳTrước 17 giờ, Thứ 2, ngày 25/03/2024HV báo cáo cho CBHD theo mẫu của Khoa, CBHD cho ý kiến và báo cáo cho Khoa.
Nộp ĐATNTrước 17 giờ, Thứ 2, ngày 13/05/2024Nộp tại VP Khoa, có chữ ký của CBHD (theo mẫu của P. ĐTSĐH & Khoa)

Quy trình đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa 2022 trở về sau:

  1. HV đăng ký Đồ án tốt nghiệp online theo Link của Khoa (trên web Khoa và email thông báo)
  2. Khoa phân công CBHD và thông báo cho HV
  3. Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn online trên website mục Đăng ký luận văn. Học viên điền đầy đủ tên đề tài Tiếng Việt, Tiếng Anh, Cán bộ hướng dẫn (Học viên đăng ký theo thông tin CBHD mà Khoa phân công).
  4. Lưu và In biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn từ hệ thống.
  5. Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn được in từ hệ thống cho Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn, Khoa xét duyệt.
  6. Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn có chữ ký của Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho Phòng Đào tạo Sau đại học theo thời hạn thông báo.

Hướng Ứng dụng: từ 39 tín chỉ bao gồm khối kiến thức tốt nghiệp (6 tín chỉ), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu: từ 33 tín chỉ bao gồm Các chuyên đề nghiên cứu (9 tín chỉ), Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao (505933), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu chuyên sâu: hoàn thành Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao, Triết học, hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Điều kiện bảo vệ đề tài: Cho nợ 4 tín chỉ môn học, học viên hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 2.