Lịch hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ HKI 2022-2023 (Khóa 2020 – đợt 2)

Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị

Học viên trình bày bằng file powerpoint.

Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút

Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện theo dõi

Trong quá trình bảo vệ luận văn, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh luận và nộp lại cho Khoa

HÔI ĐỒNG 1
– Thời gian: 
       Sáng: từ 8g00, ngày 30/11 (thứ tư)
       Chiều: từ 13g30, ngày 30/11 (thứ tư)
– Địa điểm: phòng 102-B10 (Phòng Mô Phỏng) 

HÔI ĐỒNG 2
– Thời gian: 
       Sáng: từ 8g00  ngày 02/12 (thứ sáu)
       Chiều: từ 13g30, ngày 02/12 (thứ sáu)
– Địa điểm: phòng 201-B10

HÔI ĐỒNG 3
– Thời gian: Sáng: từ 8g30, ngày 23/11 (thứ tư)
– Địa điểm: phòng 201-B10

Lưu ý:

  • Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng
  • Học viên nộp về VPK 01 cuốn luận văn (bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ mạ vàng) đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng (có chữ ký của CBHD, CNBM và Chủ tịch HĐ) để Khoa xem, ký duyệt luận văn và 01 CD (chứa đầy đủ nội dung luận văn) để lưu trữ sau 01 tháng kể từ ngày bảo vệ (Lưu ý: HV phải đính kèm “nội dung hiệu chỉnh luận văn” theo mẫu của Khoa (nếu có chỉnh sửa) khi đưa cho Chủ tịch Hội đồng ký duyệt).
  • Sau khi nhận lại Luận văn từ VPK đem Luận văn + 02 CD (chứa đầy đủ nội dung luận
    văn) nộp thư viện
  • Thứ tự dự kiến bảo vệ: theo danh sách đính kèm