Lịch HĐ đề cương LVTHs K2020 – đợt 2 (lần 2) HK212

THÔNG BÁO

về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ HK212
Khóa 2020 – đợt 2 (lần 2 )

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn

– Học viên trình bày bằng file powerpoint.

– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

– Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HÔI ĐỒNG

– Thời gian: Từ 13g30, thứ ba, ngày 17/05/2022

– Link GG Meet: https://meet.google.com/civ-yvvj-nqo

– Thành phần Hội đồng:  PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu


KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

– Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 1 tuần kể từ ngày bảo vệ 

– Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C hoặc chưa bảo vệ: không đạt

Lưu ý:
– Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt

-Thứ tự dự kiến bảo vệ: theo danh sách đính kèm

Đính kèm

  • Danh sách hội đồng