Kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng toàn cầu

  • Khách mời: Anh Trần Đình Duy Thảo
  • Vị trí công tác: Supply Chain Manager, Vietnam, Cambodia
  • Tên công ty: ADM
  • Ngày chia sẻ: 26 Oct 2023, từ 9:00-10:50, tại phòng 213B1, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10. 
  • Ngôn ngữ: sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt.
  • Môn học: Supply chain management

Cùng khám phá tại sao tồn kho là một phần quan trọng trong mỗi doanh nghiệp và tại sao quản lý tồn kho đóng một vai trò quyết định đối với thành công của doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết bao gồm:

  • Vì sao cần tồn kho?
  • Quản lý tồn kho nghĩa là làm gì?
  • Ví dụ về phương pháp quản lý tồn kho
  • Thảo luận trao đổi về việc học supply chain để chuẩn bị cho tương lai.