Khoa Quản lý Công nghiệp và Bosch Global Software Technologies ký thoả thuận hợp tác

Trong dịp lễ kỷ niệm 65 Phú Thọ Bách Khoa ngày 27/10/2022, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa đã ký thoả thuận hợp tác với Bosch Global Software Technologies Company Limited.

Thoả thuận hợp tác này hướng đến:

– Tích hợp các môn học có thực hành SAP từ mạng lưới liên kết đại học của SAP vào chương trình đào tạo của Khoa.

Bosch Global Software Technologies tài trợ cho Khoa QLCN chi phí hosting phần mềm SAP ERP S/4 HANA, dùng để hỗ trợ giảng dạy các môn học có liên quan.

– Đồng tổ chức các seminar/ workshop/ tham quan công ty cho sinh viên.

– Cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên.

– Đồng tổ chức các sự kiện ngày hội việc làm/ giới thiệu thông tin tuyển dụng đến sinh viên của Khoa QLCN và đại học Bách Khoa.

Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023, khoa tiếp tục đưa nội dung SAP S/4 Hana và ERPSIM vào giảng dạy cho các môn học liên quan: Hệ thống Thông tin Quản lý, chuyên đề HTTTQL, ERP (cả bậc đại học và sau đại học), quản lý sản xuất, quản lý vận hành, quản lý tài chính. Hướng dẫn, tập huấn cho các thầy/cô trong khoa về cơ hội sử dụng các phần mềm này trong học tập và giảng dạy tại trường.