Khóa luận Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2015 – Đợt 1

STT

Mã HV

Họ

Tên

Đề tài bảo vệ

GVHD

1 7141064 Đinh Thị Hoài Giang Ứng dụng AHP để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tại công ty Điện tử Samsung Việt Nam TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
2 13170671 Hà Quang Huy Lập kế hoạch kinh doanh dưa lưới sạch trồng trên ruộng giai đoạn 2017 – 2019 TS. Nguyễn Thu Hiền
3 13170690 Cao Thị Phương Minh Phân tích định giá IPO tại công ty cổ phần thương mại NK TS. Nguyễn Thu Hiền
4 13170738 Nguyễn Thị Ngọc Thi Áp dụng lean để đáp ứng kịp thời đơn hàng của Dana Thái Lan tại công ty TNHH Bạc Đạn SST Việt Nam PGS. TS. Bùi Nguyên Hùng
5 13170742 Phan Đăng Thoại Giải pháp nâng cao hoạt động đổi mới sáng tạo tại công ty Robert Bosch Engineering Việt Nam (RBVH) TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
6 7140608 Trần Hiếu Thuận Chẩn đoán tổ chức: Một nghiên cứu tại công ty TNHH Nhất Tinh PGS. TS. Bùi Nguyên Hùng
7 7140609 Vương Nhật Thủy Nâng cao thời gian hiệu dụng máy bằng ứng dụng triết lý Kaizen tại công ty Intel Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
8 7140611 Nguyễn Quang Tiến Giải pháp làm tăng sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh TS. Trương Minh Chương
9 13170751 Trần Trung Tín Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty TNHH MTV SX TM DV môi trường Á Châu TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
10 7140626 Trần Đình Trung Xếp hạng website thương mại điện tử: một cách tiếp cận phương pháp AHP TS. Nguyễn Mạnh Tuân
11 7140633 Lê Thanh Tùng Chẩn đoán tổ chức: tình huống tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
12 13170775 Lương Khả Vi Nâng cao chất lượng và năng suất phục vụ của phòng CSKH công ty điện tử Samsung Vina thông qua tiến trình DMAIC TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
13 7141128 Phạm Văn Việt Ứng dụng công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) trong quản trị chiến lược kinh doanh của công ty Tư vấn giám sát thi công APAVE Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020 TS. Võ Tấn Phong