Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Mục đích của bản câu hỏi này là để khảo sát quan điểm và kinh nghiệm của sinh viên tốt nghiệp tại khoa Quản lý Công nghiệp về các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc quốc tế và để phát triển nghề nghiệp. Câu trả lời của bạn sẽ góp phần định hướng và cập nhật chương trình đào tạo tại khoa Quản lý Công nghiệp. Đây là cơ hội bạn hỗ trợ khoa xác định các kỹ năng, năng lực cần được phát triển để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc cạnh tranh hiện nay.

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

LINK KHẢO SÁT TẠI ĐÂY: https://forms.gle/hPjp7zuemL8HNWGP8