Kết quả khảo sát SV về giảng dạy HKII/2013-2014

Tổng quan về hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về giảng dạy HKI/2013-2014

Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học tại trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TpHCM, toàn thể  nhà trường đã không ngừng nỗ  lực trong các công tác thu hút sinh viên giỏi, đến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phát triển nguồn lực, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá.

Kết quả  của  những nỗ  lực nói trên được sẽ  được thể  hiện rõ nét qua những phản hồi của xã hội, của thị  trường lao động về  năng lực cạnh tranh của sinh viên tốt nghiệp từ trường, về  tỷ  lệ  có việc làm, về  thu nhập,… Ngoài ra, cũng cần có những phản hồi kịp thời  của  cựu  sinh  viên  về  những  thuận  lợi,  khó  khăn  khi  tham  gia  vào  thị  trường  lao động. Thêm vào đó, để  có những thay đổi kịp thời, giúp đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học tại trường, những ý kiến phản hồi của người học là hết sức quan trọng