HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP

Chuỗi các buổi chia sẻ của các chuyên gia đến từ các ngành công nghiệp trong Môn học Đạo đức Kinh doanh và Trách nhiệm xã hội sẽ khép lại với chủ đề “Trách nhiệm của doanh nghiệp với đối tượng hữu quan bên trong”.

Trong nhóm các đối tượng hữu quan bên trong, nhân viên là nhóm đối tượng hữu quan cực kỳ quan trọng, là những người cùng đồng hành và cùng thực thi các mục tiêu của doanh nghiệp, cũng chính là người giúp doanh nghiệp hoàn thành việc thực thi các trách nhiệm với các đối tượng hữu quan khác. Trách nhiệm với đối tượng hữu quan bên trong cũng thường bị bỏ qua, ít được chú trọng.

Các nội dung về thực thi trách nhiệm với đối tượng hữu quan bên trong sẽ được khách mời trao đổi với các bạn sinh viên Quản lý Công nghiệp (chương trình tiếng Anh) trong buổi chia sẻ theo thông tin chi tiết như sau:

  • Chủ đề: Trách nhiệm của doanh nghiệp với đối tượng hữu quan bên trong_Kinh nghiệm từ Bảo Nguyên group (Responsibilities towards internal stakeholders_Experineces from Bao Nguyen group)
  • Khách mời: Anh Nguyễn Xuân Thời_Chủ tịch Bảo Nguyên group.
  • Thời gian: 09:00 và 15:00, Thứ Năm (07/12/2023)
  • Địa điểm: 401-B4 và 302-B8, Trường Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM(cs. Lý Thường Kiệt)
Anh Nguyễn Xuân Thời – Chủ tịch Bảo Nguyên group