Học cùng doanh nghiệp: “TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP VỚI ĐỐI TƯỢNG HỮU QUAN BÊN TRONG”

Trong các đối tượng hữu quan thiết yếu của một tổ chức, nhân viên (đối tượng hữu quan bên trong) là một nhóm rất quan trọng và mang tính quyết định các kết quả hoạt động của tổ chức. Chính vì vậy, các hoạt động trách nhiệm xã hội với đối tượng hữu quan bên trong được xem như là một yếu tố dự đoán động lực làm việc, sự cam kết, sự gắn bó, …

Chị Hồ Thị Thu Hân – Giám đốc nhân sự, Bridgestone Tire Sales Vietnam LLC

Buổi nói chuyện của chị Hồ Thị Thu Hân – Giám đốc nhân sự, Bridgestone Tire Sales Vietnam LLC sẽ chia sẻ với các học viên cao học Bách Khoa những hoạt động này tại doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết:

  • Thời gian: 18:30, Thứ Sáu 03/11/2023
  • Phòng học: 604_B4, Trường ĐH Bách Khoa (Cs. Lý Thường Kiệt)