Đạo đức trong nghề nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng, vì nó định hình những quy tắc và tiêu chuẩn hành vi cho mỗi cá nhân trong môi trường làm việc. Đạo đức nghề nghiệp đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức trong một ngành nghề cụ thể. Nó đòi hỏi sự đúng đắn, trung thực, tôn trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện công việc và tương tác giữa “người hành nghề” và “khách hàng”*.

Nói một cách ngắn gọn, Đạo đức nghề nghiệp được hiểu như là quy chuẩn hành nghề trong môi trường làm việc (Robinson et al. 2007).

Như vậy, trong thực tế, quan điểm của các tổ chức như thế nào về đạo đức hành nghề? Câu trả lời sẽ được anh Nguyễn Thanh Sơn_Giám Đốc Incom Saigon trao đổi trong buổi nói chuyện với sinh viên lớp môn học Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội.

Thông tin chi tiết:

  • Chủ đề: Đạo đức hành nghề từ góc nhìn nhà quản lý
  • Thời gian: 14:00-15:30, Thứ Tư 28/02/2024
  • Địa điểm: phòng học H2-201, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (Cs. Dĩ An)
  • Ngôn ngữ: tiếng Việt

(“Khách hàng” được hiểu là người có tương tác và nhận kết quả công việc từ người hành nghề)

**********

Vài nét về anh Nguyễn Thanh Sơn: Anh Sơn là cựu sinh viên Bách Khoa (Khoa Quản lý Công nghiệp), K.1993. Anh Sơn hiện là Giám Đốc Incom Saigon. Incom Saigon hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hệ thống thông tin truyền thông đa kênh.

Anh Nguyễn Thanh Sơn – Giám Đốc Incom Saigon