[HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP]

Trong tất cả các loại hình tổ chức, thực thi công việc quản lý luôn đóng vai trò quan trọng để các nhà quản lý dẫn dắt tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Không ít tổ chức hiểu chưa đúng về vai trò này. Bên cạnh đó, vai trò của các cấp quản lý cũng rất khác nhau để hướng tới đạt được mục tiêu chung.

Các bạn sinh viên của môn học Quản lý đại cương (Khoa Quản lý Công nghiệp) sẽ được anh Trương Công Thạnh – nhà sáng lập của Kiot Gao chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của anh về vai trò của công tác quản lý và của nhà quản lý trong hoạt động kinh doanh.

Anh Trương Công Thạnh – nhà sáng lập của Kiot Gao

Thông tin chi tiết của buổi chia sẻ:

  • Thời gian: 09:00-10:30, thứ Hai, 22/01/2024
  • Phòng học: B6-302, Trường ĐH Bách Khoa (cs. Lý Thường Kiệt)