HỌC BỔNG TRAO ĐỔI trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ với UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, Romania

Thời gian: 3 months

Lãnh vực: Economic Sciences and Business Administration

Trường: Transilvania University of Brasov, Romania

Học bổng: 800 EUR/month (subsistence) + 1500 EUR (travel support)

Học kỳ bắt đầu: tháng 10/2022

Tìm hiểu chương trình tại đây https://econ.unitbv.ro/en/study-programmes/bachelor-s-degree

Các bạn quan tâm ứng tuyển https://forms.gle/MTiPzfJnKEqD9KH3A

Khoa QLCN sẽ đánh giá, tuyển chọn và đề cử với đối tác để xúc tiến các thủ tục khác.

Hạn nộp 10/5/2022 online