Học bổng PONY CHUNG năm 2022

1. Giá trị học bổng: 600USD/suất

2. Số lượng học bổng: 01 suất dành cho học viên cao học và 06 suất dành cho sinh viên hệ đại học

3. Điều kiện xét học bổng:

Bậc đại học

 • Sinh viên năm thứ 3 trở đi đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung;
 • Kết quả học tập năm học 2021-2022 từ lại giỏi trở lên;
 • Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa;
 • Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm 2022-2023;
 • Đối tượng ưu tiên: SV năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Đại học Korea ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEFL 550, IELTS 5.5 hoặc tương đương)

Bậc Cao học:

 • Học viên cao học năm thứ 2 hệ đào tạo chính quy tập chung;
 • Đảm bảo hoàn thành tốt các chuyên đề theo đúng tiến độ đào tạo;
 • Có công trình nghiên cứu khoa học được công nhận;
 • Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần hỗ trợ tài chính để hoàn thành khóa học;
 • Chưa nhận được học bổng của tổ chức nào khác trong năm 2022-2023.

4. Quyền lợi của SV nhận học bổng:

Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại đại học Korea.

5. Hồ sơ học bổng gồm có:

– Phiếu thông tin Data sheet có dán ảnh 4×6 không quá 6 tháng (tải mẫu tại địa chỉ: https:/ngan.link/wGMWFohD);

– Kết quả học tập:

 • Bậc Đại học: bảng điểm (bản chính) năm học 2021-2022;
 • Bậc Cao học: đành giá quá trình học tập (do Khoa hoặc phòng Sau đại học cấp), nghiên cứu khoa học được công bố;

– Giấy chứng nhận học nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương);

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

– Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên và học viên cao học đăng ký học bổng online theo đường link sau: https://forms.gle/LXJb8ZqevPoQ33sy9 và gửi 01 bộ hồ sơ giấy hoàn chỉnh về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc Khu hành chính cơ sở Dĩ An) trước 15 giờ ngày 14/09/2022 (thứ Tư)/

Phòng CTCT-SV