Học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 – 2023

Theo công văn số 18-2022/LSTF ngày 31/3/2022 của Quỹ Hỗ trọ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 – 2023 như sau:

Số suất: 11 suất.

Đối tượng xét nhận học bổng: Sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn và có điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 từ 7.0 trở lên.

Giá trị học bổng: 14.000.000 đồng/ suất

Học bổng được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ là: 1.400.000 đồng/tháng x 5 tháng = 7.000.000 đồng, SV được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và có tham gia công tác xã hội trong học kỳ đó thì được xét hưởng tiếp học bổng của học kỳ 2 là 7.000.000 đồng.

Hồ sơ xin cấp học bổng gồm:

  • 02 Đơn xin cấp học bổng: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt có dán hình. Đề nghị SV điền đầy đủ các hạng mục trong đơn mẫu;
  • 01 Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;
  • 01 Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2021 — 2022 (bản chính do Phòng Đào tạo cấp);
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn;
  • Giấy xác nhận hoạt động ngoại khóa (có xác nhận của nhà trường hoặc xác nhận của đơn vị tổ chức);
  • Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Lưu ý:

  • SV tốt nghiệp năm 2022 không được tham gia xét học bồng lần này.
  • Các SV nhận học bổng học kỳ 1 (2022 – 2023) vào cuối tháng 02/2023 phải nộp bảng điểm và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kỳ 1. Các SV có thành tích không đạt, Quỹ sẽ ngưng xét phát học bổng học kỳ 2.
  • Các hạng mục trong hồ sơ xin cấp học bổng, nếu có thể (tùy theo từng hạng mục và khả năng cho phép) được thực hiện bằng tiếng Anh.
  • Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng cho SV thông qua ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Sinh viên tự mở tài khoản tên mình và gửi số tài khoản về cho Quỹ.

Cách thức nộp hồ sơ:

SV đăng ký hồ sơ học bổng online theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwau7Hws17g9czT_UbM71u4dPX1QGs8fGtBZLGQIbZIuV_BQ

P.CTCT-SV