Học bổng dành cho sinh viên khoa QLCN có hoàn cảnh khó khăn

Cựu sinh viên Quản lý Công nghiệp và các nhà hảo tâm mong muốn giúp đỡ sinh viên Khoa Quản lý Công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập với quỹ học bổng trị giá 110 triệu đồng.

Số lượng học bổng:

  • 20 suất, mỗi suất 5 triệu VNĐ. (chị Trần Thị Như Thảo).
  • 2 suất mỗi suất 5 triệu (nguồn của cựu giảng viên khoa QLCN).

Đối tượng:

  • Sinh viên khoa QLCN có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có minh chứng).
  • Học lực khá giỏi từ 7.0 trở lên (điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình 2 học kỳ gần nhất); Nếu điểm trung bình chưa đạt được mức này cũng vẫn ứng tuyển và trình bày lý do xứng đáng nhận học bổng.
  • Tích cực tham gia hoạt động phong trào và đóng góp cho cộng đồng.

Quá trình ứng tuyển và trao học bổng:

  • Sinh viên đăng ký và điền thông tin theo form: https://forms.gle/Y1PrJRp2KaU1U6w9Agom các minh chứng thành 1 file PDF hoặc file zip: Bài viết về hoàn cảnh gia đình và lý do mình xứng đáng nhận học bổng (viết tay chụp hình gửi lại); Minh chứng hoàn cảnh gia đình; Bảng điểm 2 học kỳ liên tiếp in trực tiếp từ trang web phòng đào tạo, các thành tích khác, thư giới thiệu (nếu có). Cú pháp file MSSV-Hovaten.pdf hay MSSV-Hovaten.zip.
  • Hạn chót cho đăng ký và nộp hồ sơ là 23:59 thứ Sáu 27/05/2022 (online).
  • Khoa và ban đại diện cựu sinh viên sẽ xét các hồ sơ ứng tuyển và công bố danh sách học bổng;
  • Học bổng sẽ trao vào đầu tháng 6/2022.

Nếu bạn mong muốn ứng tuyển học bổng vui lòng điền thông tin theo form này https://forms.gle/Y1PrJRp2KaU1U6w9A.

Trân trọng.