Trần Thị Tuyết

Giảng viên

IM3061ANH VĂN TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Trần Duy Thanh, Trần Thị Tuyết
More Detail

IM3051ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Tuyết, Võ Tấn Phong
More Detail

IM3047GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết
More Detail

Search For Courses