Nguyễn Mạnh Tuân

Giảng viên

IM3041HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung
More Detail

IM2027KHOA HỌC TỔ CHỨC

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương
More Detail

Search For Courses